Hopp til hovedinnhold

Fjerner gammelt strømnett for Statnett

Som en del av oppgraderingen av hovedstrømnettet i Norge skal den norske fjellheimen ryddes for gamle master og strømledninger. Nå skal AF Decom rive i et område nesten ti mil for Statnett.

Prosjektstatus

   Dec 2020
   Oct 2021

   Rydder i fjellheimen

   Mellom Lysebotn og Tonstad, og videre fra Tonstad til Solholm i Agder skal AF Decom fjerne 209 gamle høyspentmaster fordelt på et nærmere åtte mil langt eldre anlegg for Statnett.

   • 80 MNOK

    Kontraktsum

   • 10 km kraftlinje ble nedsprengt av 115 simultane ladninger

   • 209 strømmaster skal fjernes og resirkuleres

   AF Gruppen

   Den storstilte oppgraderingen av hovedstrømnettet i Norge innebærer ikke bare bygging av nye master og ledninger. Mange steder skal også det utrangerte nettet saneres og fjernes.

   Mellom Lysebotn og Tonstad, og videre fra Tonstad til Solholm i Agder skal AF Decom denne vinteren i gang med fjerning av nærmere åtte mil med gammelt anlegg for Statnett. Kontrakten på nesten 80 MNOK eks. mva. løper fra november 2020 til november 2021.

   Linjen består av 209 master, og strekker seg 53km fra Lyseboten over høyfjellet på 1000 meter høyde mot Hundedalen og ned gjennom Sirdal til Tonstad. Her fortsetter linjen i nye

   Riving startet i november 2020 og vil pågå omtrent ett års tid. Totalt skal opp imot 1880 tonn stålmaster, 835 tonn betongfundamenter og 770 tonn ledning fjernes, resirkuleres og lagres i depot.

   - AF er takknemlige for tilliten vi er blitt vist i et spennende prosjekt for Statnett. Dette er et komplisert oppdrag der vi må inn med mye spesialkompetanse og spesielt utstyr. AF Decom er godt rigget for denne typen oppdrag som innebærer både riving og gjenvinning,  og ser frem til et godt samarbeid med Statnett, sier Amund Lien, direktør i AF Decom.

   AF Decom slår spreningsrekord i fjellheimen

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Anlegg - Spesialprosjekter
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Statnett (Lyse – Tonstad)
   Entrepriseform: Riveentreprise