Hopp til hovedinnhold
AF jobber systematisk og langsiktig med å motvirke arbeidslivskriminalitet (A-krim) og har innført en rekke systemer, kontroller og fysiske barrierer for å gjøre det mindre attraktivt å være kriminell i bransjen.

I arbeidet med å motvirke arbeidskriminalitet sikrer AF også at myndighetskrav gjennom lovverk, forskrifter og anbefalte kontraktskrav ivaretas. 

Arbeidslivskriminalitet er en fellesbetegnelse for sosial dumping, ulovlig arbeidskraft, svart omsetning, svart arbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking, kamuflering av straffbare handlinger og tvangsarbeid. AF Gruppen har en klar og tydelig målsetting; «Ingen arbeidslivskriminalitet i AFs prosjekter»

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos våre samarbeidspartnere er et viktig virkemiddel for bekjempelse av A-krim; det er både pro- og reaktivt. Dette gjøres ved å innhente relevant dokumentasjon som arbeidskontrakter, lønnsslipper, timelister mm. Der hvor allmengjøringsforskrift er gjort gjeldende, har AF også en rettslig forpliktelse til å kontrollere at forskriften blir ivaretatt. Våre kontraktsmaler spesifiserer omfang, avtaler og gir oss rett til innhenting av slik dokumentasjon.  AF bruker informasjonssystemet HMSREG, som er et hjelpemiddel for å ivareta seriøsitetskrav og for å få oversikt over arbeidstakere og selskaper i alle ledd i kontraktskjeden.

Fysisk kontroll
AF Gruppens byggeplasser har fysisk barriere for å komme inn i prosjektet. I tillegg gjennomføres kontroller for å avdekke uønskede forhold eller få en indikasjon på hvor man bør gjøre en grundigere sjekk. Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer gir HMSREG oversikt over anleggslokasjoner med kontroll på leverandører og mannskap som er til stede. Slik sikres ryddige arbeidsforhold og kontroll på at alt mannskap er ansatt hos godkjente leverandører.

StartBANK
AF har utarbeidet en egen prekvalifiseringsmodul i StartBANK (Leverandørregister for innkjøp av tjenester og kontroll av selskaper). Ved bruk av dette verktøyet vil man kunne gjøre bedre vurderinger i forhold til hvilke leverandører AF bør samarbeide med og hvilke leverandører AF ikke bør samarbeide med. I AFs prekvalifiseringsmodul vurderes seks kategorier (Generelle, finansielle, kvalitet, HMS, forsikring, skatte og avgiftsforhold). Dersom alle kriterier er oppfylt, godkjennes leverandøren automatisk. Avvik må behandles manuelt. Sperrede leverandører brukes ikke.

Gransking
Selskaper som har vært eller er involvert i arbeidslivskriminalitet, eller ved sterk mistanke om dette, vil bli sperret av AF Gruppen. For å øke kompetanse om A-krim tilbyr AF Gruppen blant annet kurs til ansatte for å avdekke fiktiv fakturering. Dersom det oppdages arbeidslivskriminalitet blant underentreprenører på et av AF Gruppens prosjekter, vil forholdet vil bli gransket.  Formålet med granskningen er å avdekke forbedringsmuligheter og iverksette tiltak som kan forhindre at tilsvarende forhold oppstår igjen.