Hopp til hovedinnhold
AF skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter. Dette oppnår vi gjennom en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.
 • HMS i AF

  Ta vare på deg selv - bry deg om andre

  Arbeid skal planlegges og utføres slik at det ikke oppstår skade på mennesker, miljø eller maskiner. Resultatene AF oppnår i sitt HMS-arbeid avhenger av at alle er bevisst sitt ansvar og påvirkningskraft.

  Mer om HMS i AF
 • HMS Alf

  Sikker jobbanalyse

  Sikker jobbanalyse (SJA) er et viktig verktøy for å planlegge produksjonen og gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner ute i prosjekt skal delta på SJA før oppstart.

  Mer om skkerhet i AF
 • Alf HMS i AF

  Rapportering av hendelser

  Alle ulykker, nesten ulykker og farlige forhold skal rapporteres. Alle rapporterte hendelser behandles slik at vi lærer av hverandres feil og unngår at vi eller kolleger blir skadet.

  Mer om sikkerhet i AF
 • maskinpark AF sikkerhet HMS

  Vis respekt for energier

  Selv i svært lav hastighet er det enorme krefter i sving når vi bruker store arbeidsmaskiner. Kommer du i klem, kommer du ikke uskadd fra det. Respekt for energiene vi håndterer og bruk av barrierer, gir kontroll og forhindrer ulykker.

  Mer om HMS i AF
 • HMS Alf AF

  Arbeid på kne

  Knærne er spesielt utsatt når de er i direkte kontakt med underlaget. God planlegging tidlig i prosjektet reduserer tiden for knestående og huksittende arbeid.

  Mer om arbeidshelse i AF
 • Kildesorterer på alle byggeplasser

  Kildesortering er viktig for miljøet og AF kildesorterer avfall på alle sine prosjekter.

  Mer om miljø i AF

Min arbeidsdag HMS-ingeniør