Hopp til hovedinnhold
Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold

  Varsling av kritikkverdige forhold

  Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling hjelper AF Gruppen med å rydde opp i og unngå slike forhold. Arbeidstakere og innleide arbeidstakere har rett til å varsle, og ved en forsvarlig fremgangsmåte er disse beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen.

  AF Gruppens leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold.

  Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som en fortrolig opplysning. Varsling kan skje i linjen til nærmeste leder, leder på høyere nivå, e-post til varslingsutvalget eller anonymisert ved bruk av dette varslingsskjemaet. Så langt saken tillater det skal varsler gis informasjon om AF Gruppens behandling av varselet og hvilket utfall saken har fått.

  Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Brudd på lover, forskrifter og Adferdskoden
  • Korrupsjon, underslag eller andre former for økonomiske misligheter
  • Trakassering, diskriminering eller rusmisbruk på arbeidsplassen
  • Feilrapportering eller manipulering av finansiell rapportering
  • Fare for liv og helse, miljøtrusler

  Varslingsutvalget i AF Gruppen består av:

  •  Håkon Stenseth, direktør Innkjøp og juridisk (Utvalgets leder)
  •  Tomas Gyran, bedriftslege
  •  Sif Løvdal, HR-sjef
  •  Ellen Hammer, senior HR-rådgiver
  •  Christian Berg, hovedtillitsvalgt/verneombud
  •  Tinis Wensing, HR-sjef Sverige

   

  Kurs om varsling

  Vårt e-læringskurs om varsling skal gi ansatte og våre samarbeidspartnere god kunnskap om hvorfor det er viktig å varsle om kritikkverdige forhold og hvordan du gjør det. Her får du også mer informasjon om hvordan AF Gruppen har organisert sitt varslingsutvalg og prosessen rundt varsling.