Hopp til hovedinnhold
Sanering/ROT

Sanering/ROT

  Målet med våre riveprosjekter er høyest mulig grad av gjenbruk og sortering av avfall. Først fjernes inventar og miljøfarlig avfall slik at det ikke blandes med resten av riveavfallet. Når råbygget rives sorteres massene i ulike fraksjoner og sendes til gjenvinning. Sorteringsgraden i våre prosjekter ligger i gjennomsnitt på over 95 prosent. Vi leverer raskt og effektivt, og sikrer at prosjektdokumentasjonen tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter.

  Innvendig miljøsanering

  I rehabiliteringsprosjekter fjerner AF helt eller delvis byggematerialer som lettere konstruksjoner, gulvbelegg, lettvegger, dører, vinduer, himlinger og kabler. Avfallet sorteres og sendes til gjenvinning. Helse- og miljøfarlige stoffer saneres i henhold til miljøsaneringsrapport. Vi er tilpasningsdyktige ovenfor kunde og andre entreprenører på byggeplassen, slik at prosjektet kan ferdigstilles i henhold til tidsplan.

  AsbestsaneringAsbest er et svært helseskadelig materiale, derfor stiller Arbeidstilsynet strenge krav til håndtering av materialer som inneholder asbest. AF har Arbeidstilsynets tillatelse til å utføre asbestsanering, og har lang erfaring med asbestsaneringsoppdrag av ulike størrelser og kompleksitet. Våre prosjekter strekker seg fra boliger med enkel eternittbekledning til større industrianlegg - vi har sanert opptil 350 tonn asbest på ett sted. Asbestholdige materialer pakkes forsvarlig og leveres til godkjente mottak.

  PCB-sanering

  Polyklorerte bifenyler (PCB) er giftige og kreftfremkallende, og regnes som en av verdens farligste miljøgifter. PCB er i dag forbudt i Norge, men mellom 1960 og 1980 ble det brukt om lag 1200 tonn PCB her i landet. Mye er destruert på en miljømessig forsvarlig måte, med det finnes fremdeles PCB i en del elektriske produkter og bygningsmaterialer, som for eksempel lysarmaturer, lim, fuger, murpuss og maling. AF har nødvendig kompetanse og prosedyrer for å identifisere og sanere PCB-holdige materialer i henhold til forskrifter om farlig avfall. 

   

   

  • Asbestsanering
   AF har kompetanse til å sanere asbest på en trygg og sikker måte

  Kontakt