Hopp til hovedinnhold

Gjenvinner strøsand for Bærum kommune

Vinterglatte fortau og veier i Bærum strøs med resirkulert strøsand. Det betyr både renere luft og miljøgevinster for innbyggerne i kommunen.

Prosjektstatus

   Aug 2020
   Mar 2024

   I Bærum kommune gjenbrukes grusen fra vårfeiingen. Oppsopet fra fjorårets sesong blir renset for avfall og miljøfarlige stoffer, og ligger klart til strøing på kommunens lager.

   • 80 prosent av strøsanden kan gjenvinnes og brukes på nytt

   • Gjenvunnet strøsand gir mindre luftforurensing

   AF Gruppen

   Bærum kommune

   Gir bedre luftkvalitet

   Strøsand som etter hver vintersesong dumpes i deponier er verdt millioner av kroner. Den korte levetiden steinen gis fører dessuten til at det til stadighet gjøres nye inngrep i naturen for å hente ut ny strøsand – uten forsøk på å gjenbruke det som allerede er tatt inn i kretsløpet. 

   AF Gruppen, Nes kommune og Gunnar Holth Grusforretning har etablert den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. Miljøparken bidrar i dag til gjenvinning av masser som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier – slik som grusen som strøs på fortauene du går på, pukk og masser fra utbyggings- og riveprosjekter.

   Det finnes ingen tilsvarende metoder for gjenvinning i dag. Renseteknologien har derfor fått stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, og i 2017 ble Miljøparken nominert til Byggenæringens Innovasjonspris for sitt bidrag til en mer bærekraftig byggenæring. Miljøparken er også tidligere omtalt som en fremtidig løsning for gjenbruk av strøsand i hovedstaden.

   Miljøparken greier i gjennomsnitt å rense inntil 80 prosent av massene ved å fjerne eksempelvis bremsestøv fra biler, løv, plast, ispinner og annet som folk slenger fra seg. Vaskeanlegget er stort og har kapasitet til å rense alt av strøsand for hele Østlandet.

   - Strøsand har tidligere vært en utfordring for kommunen nå det kommer til endt vintersesong, fordi massene som ligger igjen på veiene inneholder en del miljøfarlige stoffer. At vi nå har funnet en løsning som lar oss bruke dette om igjen, gir kommunen store gevinster, forteller Christian Strandenæs, Tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune. Han legger spesielt vekt på utnyttelsen av transport som både leverer rene produkter og tar med seg den forurensede strøsanden tilbake, samt gjenbruksverdien som særlig viktig.

   - Bærum kommune har en bærekraftsstrategi med uttalte klimamål som dette kan bidra til å oppnå. Og for beboerne er det en stor miljøgevinst at dette både støver mindre, og gjør at vi unngår inngrep i pukk- og grusverk for å hente ut ny strøsand, forklarer han.

   AFs Miljøpark leverer resirkulert strøsand

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Miljøparker
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Bærum kommune
   Entrepriseform: Rammeavtale