Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Slik borer «Laila» seg frem under Oslo

Tog-transport

I en stor fjellhall under bakken på Stubberud venter vi på et tog. Toget skal kjøre oss til tunnelboremaskinen «Laila», som borer en av tunnelene til Oslos nye vannforsyning. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten er byggherre. 

Personell, utstyr og betongelementer fraktes til maskinen med tog. Massene som graves ut, fraktes vekk med transportbånd. Både togskinner og transportbånd må forlenges etter hvert som arbeidet går fremover. 

Et arbeidstog sørger for transport til og fra tunnelboremaskinen.

 

Passerte kilometeren

I midten av juni hadde tunnelboremaskinen (TBM-en) boret sin første kilometer på ferden fra Alna til Huseby. 

– Den første tiden hadde vi en fremgang på 10 meter per dag. Målet er å jobbe mye raskere, men mye injisering har begrenset oss, sier Fabio Moizo. 

Han har tittelen TBM Manager og jobber for arbeidsfellesskapet JV AF Ghella. Fabio har tidligere jobbet med TBM-er i Brisbane i Australia og på Follobanen. Nå har han ansvaret for at «Laila» fungerer som hun skal. 

Fremst på tunnelboremaskinen er det et borehode med en diameter på drøyt sju meter. I borehodet er det åpninger for borestrenger. Her bores lange hull i en skjermformasjon for injeksjon av sementmasse. Dette gjøres for tetting og stabilisering av berget før selve boringen. 

Tunnelfabrikk

Etter hvert som arbeidet går fremover, kles tunnelløpet med betongsegmenter. Betongsegmentene har seks ulike mønstre og er utstyrt med vanntette pakninger. Elementene låses fast i hverandre, og deretter injiseres fyllmasse i sjiktet mellom berg og betongelementer. Resultatet er en ferdig tunnel som oppfyller strenge krav til vanninntrenging. 

Tunnelboremaskinen er egentlig en 200 meter lang tunnelfabrikk. Toget ankommer en del av TBM-en som kalles bakrigg. Her er det kontorer og spisebrakker. 

Vi beveger oss fremover langs en plattform som løper langs siden av maskinen og kommer til en seksjon som ligner på et verksted. Dette er delen hvor transportbåndet forlenges etter hvert som tunnelen blir dypere. Et stykke lenger frem er operatørkabinen som den store maskinen styres fra. 

Reservevannforsyning

15-16 personer jobber på TBM-en denne dagen. De sørger for at «Laila» kommer litt nærmere målet, som er en fjellhall på Huseby. Her ender en annen tunnel, nemlig den 19 kilometer lange tunnelen som skal frakte råvann fra Holsfjorden. På Huseby skal vannet behandles i et stort underjordisk vannrenseanlegg. Deretter skal vannet distribueres i rør gjennom tunnelsystemet som JV AF Ghella er i ferd med å bygge.  

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i vitale deler av systemet kan få alvorlige konsekvenser. Derfor bygges det nå en fullgod reservevannforsyning. Hele anlegget skal stå ferdig i 2028. 

Fabio Moizo og Michal Kowalski på TBM-en.