Hopp til hovedinnhold

Tunnelutbedring Porsgrunn

Rehabilitering av 860 meter tunnel med riving, bergsikring, ny vann- og frostsikring, etablering av to nye tekniske bygg, og komplett oppgradering av elektro.

Prosjektstatus

   Apr 2019
   Nov 2019

   Om prosjektet

   Rehabilitering av Porsgrunnstunnelen økte trafikantsikkerheten, spesielt med hensyn til brannsikkerhet og trafikkulykker. Rehabiliteringen var en del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for tunneler.

   • 72 MNOK

    Kontraktsum
   • 860

    meter tunnel
   AF Gruppen

   Rehabilitering av Fv. 356 Porsgrunnstunnelen

   Prosjektet er del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for tunneler som også omfatter flere tunneler i Telemark, deriblant fylkesveg 356 Porsgrunnstunnelen. Arbeidet foregår i regi av Statens vegvesen.

   Målet med utbedringen var å øke trafikantsikkerheten i tunnelen, spesielt med tanke på brannsikkerhet og trafikkulykker, og at tunnelen skulle oppfylle kravene i Tunnelsikkerhets-forskriften for fylkesvegtunneler innen 01.01.2020.

   I tillegg var det behov for å utføre tyngre vedlikeholdsarbeider i tunnelen som følge av alder på installasjoner med stadig økende vedlikeholdskostnader.

   • Tunnelen sett fra utsiden

   Arbeidene omfattet:

   • Etablering av havari- og stopp-lommer utenfor begge ender av tunnelen. Det er også bygget nye teknisk bygg for å ivareta dagens krav til elektroinstallasjoner.
   • Utenfor tunnelens vestre ende er det etablert et nytt oppsamlingsbasseng for rensing av tunnelvaskevann, samt oppsamling av brannfarlig væske fra eventuelle utslipp inne i tunnelen.
   • Bygging av nytt vegrekkverk inn mot tunnelen i begge ender. Det ble i tillegg  utført sikring av enkelte påkjørselfarlige sidehindre inne i tunnelen.
   • Utskifting og fornying av vann- og frostsikring gjennom deler av tunnelen. Det er utført tiltak for å unngå drypp og isdannelser i kjørebanen.
   • All bergsikring er gjennomgått, og det er utført supplerende sikring gjennom store deler av tunnelen.
   • Fullverdig brannventilasjon etter dagens sikkerhetskrav er installert.
   • Ny tunnelbelysning inkl. reservebelysning som trer i kraft ved bortfall av strøm er montert.
   • Nye nødstasjoner (telefon og brannslokningsapparater) er montert inne i og utenfor tunnelen.
   • Evakueringslys er montert på tunnelveggen gjennom hele tunnelen.
   • Utenfor tunnelen ble det satt opp nødstyringspanel slik at redningsetatene har mulighet for å stanse trafikk og gi meldinger over radio til trafikanter inne i tunnelen.
   • Fjernstyrte bommer utenfor tunnelen for stans av trafikk lokalt og fra Vegtrafikksentralen. Disse kombineres med røde blinklyssignaler og kameraovervåkning av innkjøringssonene til tunnelen.
   • Nytt nødstrømsanlegg for å ivareta påkrevd driftstid for sikkerhetsinstallasjoner i tunnelen ved strømbortfall.
   • Høydehindre for å unngå at kjøretøy med for stor høyde slipper inn i tunnelen.
   • Fornying av alt kabelanlegg i tunnelen. Det benyttes brannsikre kabler for vitale sikkerhetsinstallasjoner.
   • Detonasjonsporter for tilfluktsromsdelen i midtre del av tunnelen er rehabilitert. Ny belysning er installert i tilfluktsrommet, samt påkrevde ventilasjonssjakter for dette inne i tunnelen.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Samferdsel og underjord
   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Statens vegvesen
   Entrepriseform: Hovedentreprise