Hopp til hovedinnhold
Campus Ås, AF Gruppen

Campus Ås

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne og det eneste i sitt slag. AF har hatt ansvar for tett bygg og varme- og kjøling.

Prosjektstatus

  Oct 2016
  Apr 2021

  Om prosjektet

  Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne og det eneste i sitt slag. AF har hatt ansvar for tett bygg og varme- og kjøling.

  • 369 MNOK

   Kontraktssum

  • 63100 m2

   Areal

  • 2400

   Universitetets antall rom

  • 150 mål

   Park- og landskapsområde

  AF Gruppen

  Campus Ås, 1432 Ås

  Norges største byggeprosjekt

  Veterinærhøgskolen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samlokaliseres.

  Utbyggingen er et teknisk krevende og komplisert prosjekt, både av hensyn til smittevern og energibruk i bygget som vil bli dobbelt så stort som den norske operaen. Løsningen har vært et tett samarbeid mellom byggherre, entreprenører, brukere og fagmiljøer.

  I tillegg til de store bygningsmessige arbeidene skal det anlegges et stort park- og landskapsområde på vel 150 mål. Uteanlegget skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte park og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot den nye delen av campus.

  Sedum-tak

  Til sammen har åtte sammenknyttede bygg på til sammen 63 000 kvadratmeter fått en fasade i rød, håndmontert tegl. Nærmere 300 000 tegl- og gesimsstein med to skruer hver på alle fasadene skrudd fast til ytterveggene. Arbeide er utført med to tømmerlag, ett lag som har jobbet med grunnmuren og flere riggfolk og murere.
  I tillegg til 25 000 kvadratmeter med yttervegger er det montert 8000 kvadratmeter med metallfasade og 1350 vinduer med egne skoddeløsninger. Det er også lagt 26 000 kvadratmeter med tak – og 17 000 av disse er dekket med sedum. Sedumtaket har flere funksjoner: Det gir visuelt liv, det binder støv, det holder taket kjølig om sommeren, det tar hånd om overvann og det er bolig for en rekke insektarter.

  Samordnet sidestilte entreprenører

  På campus har det vært flere sidestilte og samtidige entrepriser, som for eksempel varme og kjøling, sanitær, sprinkler, gass, ventilasjon, automasjon, elektro osv, der entreprenørene har jobbet i de samme rommene. Tidlig erfarte prosjektet behov for mer ledelse mellom entreprisene, og AF fikk derfor en tilleggsbestilling fra Statsbygg på en utvidet samordningen fra byggherre. Dette innebar styring av samordningsmøtene og oppfølging av fremdriften i mange av de tekniske områdene.

  Prosjektingeniør i AF - Bli med på jobb

  Kontaktpersoner

  • 25.000

   m2

   yttervegger/klimavegger

  • 300.000

   stk

   teglstein montert på byggene

  • 55

   km

   rørnett for varme og kjøling i bygningene

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Næringsbygg
  Kunde: Statsbygg
  Entrepriseform: Hovedentreprise