Hopp til hovedinnhold

Sophus Bugges Hus

AF står bak rehabiliteringen av det 52 år gamle bygget Sophus Bugges Hus på Blindern i Oslo.

Prosjektstatus

   Aug 2015
   Jul 2016

   Om prosjektet

   AFs arbeider omfattet fornying og rehabilitering av tekniske anlegg, overflater og de deler av interiøret som ikke er verneverdig. Planløsningen i første etasje er delvis endret og det er etablert energibrønner som tilknyttes bygningen.

   • MNOK 85

    Kontraktssum

   • Bygningen er BREEAM-sertifisert med karakteren «Excellent».

   AF Gruppen

   Sophus Bugges hus, Oslo, Norge

   Moderne bygg i gammel drakt

   På bakgrunn av sine tidligere erfaringer med BREEAM-prosjekter trakk AF det lengste strået da rehabiliteringen av Sophus Bugges hus på Universitetet i Oslo ble lagt ut på anbud. I oktober 2015 gikk AF i gang med de omfattende arbeidene på et av universitetsområdets mest anvendte lokaler.

   Både tekniske anlegg, overflater en del interiør skulle fornyes, planløsningen i første etasje skulle delvis endres, og det skulle etableres energibrønner tilknyttet bygningen. Bygget skulle BREEAM-sertifiseres med karakteren «Excellent». 

   Dårlige lysforhold og inneklima, samt generelt forfall gjorde oppussingen til en kampsak også for studentene. Samtidig ble det stilt høye krav til overflater på ferdige arbeider, da store deler av interiøret stammer fra opprinnelig byggeår og dermed er bygget på byantikvarens liste for verneverdige bygg. Sophus Bugges hus er et godt eksempel på at det lar seg gjøre å løfte et gammelt bygg uten energi- eller miljøkrav, til vår tids standard for energieffektive bygg med moderne løsninger.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Rehabilitering
   Forretningsenhet: AF Byggfornyelse
   Kunde: Universitetet i Oslo
   Entrepriseform: Totalentreprise