Hopp til hovedinnhold
Jan Jacobsen, vedlikeholdsleder hos Laerdal Medical

Energieffektivisering for Laerdal Medical

Gjennom gode ENØK-analyser og godt samarbeid med Laerdal Medical oppnådde AF Energi 23% energisparing på deres hovedkontor i Stavanger.

Prosjektstatus

   Feb 2013
   Jun 2014

   Om prosjektet

   Prosjektet ble gjennomført i to deler, først ved et forprosjekt hvor AF Energi så på mulighetene for energirettet arbeid og anslo basert på dette en reduksjon i energiforbruk på 15-20%. I del to ble tiltakene som ble anbefalt gjennomført i to faser, det var krav til god planlegging for at ikke arbeidet skulle føre til driftsstans.

   • 2,25 GWh

    Besparelse per år

   • 2,1 MNOK

    Støtte fra Enova

   AF Gruppen

   Tanke Svilands gate 30, Stavanger

   Energieffektivisering i industrien

   Laerdal Medical hadde allerede gjennomført flere tiltak i egen regi og redusert sitt energiforbruk fra 12 millioner til 9 millioner kWh, tilsvarende 25% og var skeptisk til om AF Energi ville få til så mye mer. 

   Ved å kartlegge varme- og kjølesystem, energiflyten i prosessen, ventilasjonsprinsippene og belysningssystemet, kom de opp med fem hovedtiltak som til sammen tilsvarte en reduksjon i energiforbruk på 23,6%.

   Målet til Laerdal Medical var å kombinere myndighetenes frav om utfasing av kuldemediet R22 med en energieffektiviserende løsning. I tillegg til en rehabilitering av teknisk anlegg med reduksjon av energikostnader fikk de også hjelp til å skrive en søknad om støtte til Enova.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Rehabilitering og energieffektivisering
   Kunde: Laerdal Medical AS
   Entreprenør: