Hopp til hovedinnhold

Energisparekontrakt i Sunndal og Tingvoll kommune

Flere kommuner i Nordmøre samkjørte sin satsning på energisparing. AF Energi vant anbudskonkurransen om EPC i Sunndal og Tingvoll kommune.

Prosjektstatus

   Aug 2014
   Apr 2016

   Energisparing i millionklassen

   For Tingvoll og Sunndal kommune har AF gjennomført energisparekontrakter der det ble gjennomført 84 tiltak i 12 bygg. Tiltak gikk på Energioppfølgingssystem(EOS), utvidelse av SD-anlegg, varmepumper, isolering, vindusbytte, varmegjenvinning ventilasjon, ny belysning, nye ventilasjonsvifter.

   • 1 MNOK

    Årlige besparelse

   • 84

    energisparende tiltak

    fordelt på 12 bygg

   En sparegris for kommunene

   Beregnet årlig besparelse for kommunen er omlag 1 millioner kroner. Kommunen fikk også støtte fra Enova på 1,7 millioner kroner for å iverksette tiltakene. 

   I løpet av gjennomføringsfasen løste AF en rekke utfordringer. Blant annet ble det valgt en hel ny reguleringsstrategi som beholder balanse i VAV-anlegget og opprettholder besparelsen. Det ble også valgt en ny løsning med desentraliserte veggvifter med varmegjenvinnerfunksjon. 

   AF Energi  er en av de store norske EPC- tilbyderne. Energisparekontrakter med resultatgaranti har gitt flere norske kommuner kraftig reduserte energiutgifter.  

   AF startet med EPC i 2008 og har siden den gang inngått kontrakter med en rekke norske kommuner og fylkeskommuner, deriblant i Asker, Oppland og Sundal og Tingvoll.  

   En typisk EPC-kontrakt består gjerne av 70–80 tiltak fordelt på om lag 30 millioner kroner. 

   Når tiltakene er gjennomført, får kommunene oppfølging og service av AF Energi & Miljøteknikks serviceavdeling. 

    

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Rehabilitering og energieffektivisering
   Kunde: Sunndal kommune, Tingvoll kommune
   Entrepriseform: EPC
   Entreprenør: