Hopp til hovedinnhold
Energisparekontrakt for Sørum kommune

Energisparekontrakt for Sørum kommune

Gjennom 120 tiltak fordelt på 18 ulike bygg klarte Sørum kommune å redusere sitt energiforbruk med mer enn en tredjedel.

Prosjektstatus

  Feb 2007
  Dec 2016

  Om prosjektet

  Kontrakten med Sørum kommune var en av de første energisparekontraktene som ble utlyst i Norge. Gjennom kontrakts- og oppfølgningsperioden har kommunen hatt en total besparelse på på 2,9 GWh.

  • 3,4 MNOK

   Energispareavtalens kontraktssum

  • 33%

   Tiltak i 18 bygg ga energireduksjon på 33%

  • Barnehager, skoler, flerbrukshall, botjenester, institusjoner og rådhuset var blant byggene i kontrakten.

  • Tiltak som reduserte energibruk: Energiovervåking, driftsoptimalisering, lystiltak, ventilasjon, automatikk, isolering, pumper, innregulering, vannrens og vannbehandling.

  AF Gruppen

  Kuskerudvegen 11, 1920 Sørumsund

  Har spart seg til suksess

  EPC (Energy Performance Contracting) er en  energisparekontrakt der en entreprenør garanterer konkrete fremtidige besparelser gjennom energieffektiviserende tiltak. Siden 2010 har AF Energi hatt en markedsandel i Norge på om lag 44 prosent av de utlyste EPC-kontraktene – og resultatet er så langt en reduksjon i energiforbruket med over 500 gigawattimer for kundene deres. EPC-kontrakter er en effektiv modell for å kartlegge og oppgradere store porteføljer av bygg og tekniske anlegg, og som gir umiddelbare driftsbesparelser. Mange av AF Energis EPC-kunder er kommuner og fylkeskommuner.

  Foto: Teknisk planlegger Kari Tiller i Sørum kommune og prosjektleder Odd Jarle Jektvik Larsen i AF Energi samarbeidet i ni år om EPC-kontrakten. Fotograf: Ellen Johanne Jarli for AF Posten nr. 4 2017.

  Tydelige resultater

  Barnehager, skoler, flerbrukshall, botjenester, institusjoner og rådhus var blant byggene i kontrakten. Ved å ha et godt samarbeid med Sørum kommune, og med innspill fra driftspersonal, har alle bidratt til å oppnå de gode resultatene. Sørum kommune har også blitt veldig bevisst på energibruken gjennom prosjektet og synes det er givende å jobbe med noe man ser tydelige resultater av. Ved å ta i bruk midler som styring av ventilasjon i forhold til bruk og bevegelsesdetektorer på lys sparer kommunen penger.

  Gjennom garantifasen av prosjektet har AF Energi et dedikert team som følger opp besparelsene og hever kompetansen hos Sørum kommunes egen driftsorganisasjon. I et EPC-prosjekt er det risiko knyttet til garantien for energibesparelse. Kontrakten gir bøter ved underprestasjon til entreprenør, og sparer man mer enn kontrakter tilsier, splittes dette mellom oppdragsgiver og entreprenør i garantiperioden.

  Vi er blitt veldig bevisst på energibruken gjennom dette prosjektet. Det er moro å drive med noe som man ser tydelige resultater av.
  Driftsoperatør Vegar Haug, Sørum kommune

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Rehabilitering og energieffektivisering
  Kunde: Sørum kommune
  Entrepriseform: EPC
  Entreprenør: