Hopp til hovedinnhold

Fornyer varmepumpeanlegg for kommunale boliger i Oslo

AF Energi skal bytte ut varmepumpeanleggene på tre av Boligbygg Oslo KF sine lokasjoner. Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut kommunale boliger.

Prosjektstatus

   Apr 2024
   Dec 2024

   Flere av dagens varmepumper på disse lokasjonene er defekte, og fungerer ikke som de skal. Dette fører til uforholdsmessig høyt energiforbruk, økte kostnader og lav driftssikkerhet. Derfor skal pumpene byttes ut.

   • NS8407

    Kontraktsform
   • 18,3 MNOK

    Kontraktssum
   AF Gruppen

   Hareveien 10, Pilotveien 6 og Minister Ditlefs vei 22

   På den ene lokasjonen, i Hareveien 10, skal vi bytte eksisterende luft-til-vann varmepumper til nye luft-til-vann varmepumper og tilhørende komponenter. På de to andre lokasjonene, i Pilotveien 6 og Minister Ditlefs vei 22, skal vi etablere nye væske-til-vann varmepumper med energibrønner og tilhørende komponenter. I disse varmepumpene utnytter vi varmen fra grunnen, slik at vi kan levere varme stabilt året rundt. Varmen hentes nemlig dypt i grunnen og vil derfor ikke bli begrenset av utetemperaturen på overflaten.

   Størstedelen av varmen til byggene vil etter denne oppgraderingen leveres med varmepumpene. Byggene er i normal drift under byggeperioden, noe som stiller strenge krav til nøyaktighet og varsomhet i prosjektet. 

   Prosjektinformasjon

   Forretningsenhet: AF Energi AS
   Kunde: Oslo kommune v/Boligbygg Oslo KF