Hopp til hovedinnhold
Østre Aker vei 24 inngår i analysene

Obos Eiendom - Energikartlegging

AF Energi skal kartlegge bygningsmassen og potensialet for energieffektivisering i 59 av Obos sine næringseiendommer i Oslo-området

Prosjektstatus

   May 2024
   Jan 2025
   • 3.1 MNOK eksl. mva.

    Kontraktssum
   • 59

    Bygg i Oslo-området

   Bakgrunnen for valg av bygninger

   For 49 av bygningene skal det skrives komplette energianalyser som inkluderer anbefalte tiltak med investering og en energimerkegaranti. For 10 av byggene skal det lages en enklere oversikt over potensialet til bygget. En rekke av byggene skal i tillegg energimerkes. 

   Bakgrunnen for utvelgelse av de 49 byggene er bygg med energimerke dårligere enn C. AF Energi skal kartlegge hvilke tiltak og hvilken investering som trengs for å løfte energimerket på byggene til C eller bedre. 

   Prosjektinformasjon

   Forretningsenhet: AF Energi AS
   Kunde: Obos Eiendom
   Entrepriseform: NS 8401 - Prosjekteringsoppdrag