Hopp til hovedinnhold

Oppgradering av tekniske anlegg i Prinsens gate 21

AF Energi har levert en rekke med oppgraderinger av tekniske anlegg på Promenaden Eiendom sitt bygg i Prinsens gate 21, midt i Oslo sentrum.

Prosjektstatus

   Jun 2021
   Oct 2021

   Om prosjektet

   For å avlaste det eksisterende ventilasjonsanlegget i Prinsens gate 21, er det utført en ombygging av eksisterende kanalsystem samt etablering av et ekstra ventilasjonsaggregat i teknisk rom. Automatikk- og SD-anlegg er også etablert for å muliggjøre fjernstyring og sikre optimal drift.

    AF Gruppen

    Bedre luftkvalitet og brannsikkerhet

    En stor del av oppgraderingene er i forbindelse med byggets ventilasjonssystem. Det er utført ombygging av eksisterende kanalsystem slik at de to eksisterende aggregatene betjener færre etasjer enn tidligere. Et nytt ventilasjonsaggregat som skal betjene butikklokaler i plan 1 er etablert i teknisk rom i kjeller. Det er samtidig etablert nytt avkast og inntak i atrium i bakgård for nytt aggregat og eksisterende aggregat i kjeller.

    Ved denne omdisponering av aggregater og installasjon av et nytt aggregat vil hvert utleielokale får mer luft og bedre inneklima. Videre er det installert VAV-spjeld for hver etasje for bedre styring av luftmengder og da klargjort for både temperatur- og CO2-styring av luftmengden.

    I eldre anlegg er det ofte ikke brannspjeld i brannskillevegger og det er i dette prosjektet etablert brannspjeld med tilhørende styring i hele bygget. Ved brann vil da alle spjeld stenges og ventilasjonsaggregatene stoppe.

    Etablering av kjølekrets

    Videre er det også etablert en ny isvannskrets med kjølemaskin for å klargjøre for lokal kjøling i utleielokalene. Det er da etablert et strekk med kjølerør i baktrappen hvor det kan tilkobles rør til hver leietaker for kjøling. Kjølemaskinen er på 42 kW med det naturlige kjølemediet propan (R290), som har lav miljøpåvirkning og en GWP-faktor på 3. Tilhørende tørrkjøler er plassert på plattform over heissjakt. Kjølemaskin er plassert i teknisk rom i kjeller og med et nytt ventilasjonsaggregat plassert i samme rom er arealutnyttelsen svært høy.

     

    Prosjektinformasjon

    Forretningsenhet: AF Energi
    Kunde: Promenaden Eiendom
    Entrepriseform: Totalentreprise