Hopp til hovedinnhold

Driftsavtale på Nydalen energisentral

AF Energi har siden 2007 hatt totalteknisk drift av fjernvarme- og kjøleanlegg, fra produksjonsside frem til kundesentraler.

Om sentralen

Nydalen Energisentral er en av Nord-Europas største i sitt slag og kan produsere energi fra seks energikilder. Herfra leveres det både varme og kjøling til de fleste byggene i Nydalen. Energien skal så langt det lar seg gjøre leveres fra varmepumpene og kjølemaskinene. Det var også AF Energi & Miljøteknikk som var entreprenør når den nyeste delen av Nydalen energisentral ble oppført.

  AF Gruppen

  Nydalen, Oslo

  Optimal og rimelig drift

  Serviceteamet passer på at driften av energisentralene er optimal. Energileverandørene er nøye på å bruke den rimeligste energikilden til enhver tid, og her er det mye å hente med tanke på kostnad per kWh. Vi har ukentlig tilsyn med sjekklister, og kjører service og vedlikehold av de forskjellige komponentene.

  Driftsansvarlig går over alle SD-anleggene daglig. Den som har vakt har en egen iPad med tilgang til hvert SD-anlegg, dermed kan enkelte driftsproblemer løses via fjernstyring. Hvis det ikke går, drar vi ut. I Oslo og omegn rykker vi ut selv, mens i resten av landet har vi samarbeidspartnere som rykker ut etter instruks fra oss

  Energiforsyning fra naturen

  Sentralen ligger ved Akerselva i Oslo og henter mye energi derfra på våren og høsten, om sommeren dumpes det overskuddsvarme fra kjøleproduksjon ut i elven. Dette fungerer slik at vi sirkulerer vann fra elven ved hjelp av store pumper inne i sentralen som drar vannet inn over en varmeveksler hvor energien overføres til varmepumpene og kjølemaskinene.

  På vinterstid leveres mye av varmen fra en pelletskjele – hver uke kommer det fire lastebiler til Nydalen med totalt 120 tonn biopellets – i tillegg har sentralen 2 stk elektrokjeler og 2 stk gasskjeler. Anlegget har kapasitet til å produsere 14 MW varme og 15 MW kjøling samtidig. Også om vinteren er det behov for kjøling til blant annet datarom, og overskuddsvarmen kjølemaskinene produserer gjenbrukes til å varme opp byggene via varmepumpene. I 2017 ble det levert ca. 35GWh fra Nydalen Energisentral.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Service og drift
  Kunde: Avantor
  Entreprenør: