Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen innførte hanske- og brillepåbud for ansatte og samarbeidspartnere i 2019. Bakgrunnen for påbudet er et mål om å redusere antall personskader. Skader på hender og øyne er blant de hyppigste skadeformene i AF. Skaperkraften ligger i hendene våre og øynene gir oss åtti prosent av våre sanseinntrykk. Dette er verktøy vi ikke har råd til å miste.

Mer om brille- og hanskepåbudet i AF Gruppen

Samarbeidspartnere får hansker og briller til AF-betingelser

For våre samarbeidspartnere vil vernehansker og vernebriller inngå som standard verneutstyr i våre prosjekter. Våre samarbeidspartnere får tilgang på AFs sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig verneutstyr gjennom vår leverandør.

Vi ser fram til et godt og sikkert samarbeid!

 

Kontakt oss hvis du har spørsmål