Hopp til hovedinnhold
AF har lang erfaring med å rive og gjenvinne alle typer bygg og konstruksjoner, fra nedlagte fabrikker og bolighus til bruer og kaier.

Når vi skal rive et bygg sikrer vi først området og kobler fra all infrastruktur. Når området er trygt starter den viktige jobben med manuell sanering for å fjerne alle helse- og miljøskadelige stoffer. Deretter strippes bygget for det resterende som kan miljøsaneres, før spesialkonstruerte maskiner går i gang med riving av selve råbygget.

Der det er mulig bruker vi massene etter rivingen til å fylle igjen byggegropen eller annen tomteopparbeidelse. På den måten kan vi spare miljøet og transport- og deponikostander. Alt annet avfall som er igjen blir kildesortert og levert til godkjente mottak for avfallshåndtering. Det som ikke kan gjenvinnes eller brukes på nytt går til deponi.

Høye konstruksjoner feller vi med maskiner, ved sprengning, eller en kombinasjon av begge metoder. Vi har revet og gjenvunnet flere av de høyeste, største og tyngste pipene, bruene og kaiene i landet. 

 

Kontakt