Hopp til hovedinnhold

Norges største terskelsalve på Nye nedre Fiskumfoss

Nå står vannet mot slusene til det nye kraftverket på Fiskumfoss etter tidenes presisjonssprengning. 1570 elektroniske tennere og 13.500 kilo sprengstoff utgjorde en av landets største terskelsalver noensinne.

Fra høsten skal 50.000 trøndere forsynes med strøm fra Nye nedre Fiskumfoss. Her har Skanska bygget nytt vannkraftverk på akkurat samme plass som det gamle fra 1952 på oppdrag fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Før påske nådde prosjektet en viktig milepæl da terskelsalven ble sprengt. Denne finalesalven fjernet den siste proppen mellom det nye underjordiske vannanlegget og elven, og førte til at vannet nå står på lukene.

  • 13.500

    kg sprengstoff gikk med

  • den verdifulle laksen i vassdraget måtte vernes

AF Gruppen

Fiskumfoss Kraftverk

Den store og avsluttende salven ble gjennomført med med personell fra NTE, Skanska og AF Decom. AF Decom har erfaring fra lignende arbeid, og var hentet inn for å gjennomføre selve sprengningen i samarbeid med Skanska.

- Dette arbeidet har vært planlagt gjennom et år i svært godt samarbeid med alle involverte. Vi hadde klargjort 800 borehull, 13500 kg sprengstoff, og om lag 1570 elektroniske tennere. Dette er blant de største terskelsalvene som er utført i landet, og vi gleder oss over et vellykket resultat der alt gikk som det skulle, forteller Jarle Bøckman, prosjektleder og sprengningsekspert i AF Decom.

Mads Aniksdal, prosjektleder for Skanska, forteller at det fremdeles gjenstår noe arbeid før de bygningsmessige arbeidene etter planen skal stå klare ved utgangen av 2022.

- Etter sprengningen har vi fått vann inn på det nye inntaket. Etter det gjenstår å fjerne all stein slik at hele inntaket blir slik som planlagt. Etter avsluttet prosjekt vil kraftverket øke produksjonen på 118 GWh, fra 264 GWh til 382 GWh, forteller Aniksdal.

Store miljøhensyn

Da NTE bestemte seg for å bygge et nytt vannkraftverk i Grong, var det aldri noen tvil om at naturen måtte skånes og den verdifulle laksen i vassdraget vernes. Dette var også særlig viktig under sprengningen. Når den nye kraftstasjonen på Nedre Fiskumfoss står ferdig, vil det produseres 40 prosent mer energi enn tidligere. I tillegg vil langt flere laks komme seg uskadet gjennom verket, og ikke minst vil naturinngrepene ha vært minimale i terrenget rundt. Det er nemlig under bakken det meste skjer.

- Det er tatt særlig hensyn til laksens ve og vel i byggeperioden, og alt fra gyteperioder til fiske er hensyntatt i fremdriftsplanen, sier Mads Aniksdal i Skanska.

- Da er det også gledelig å se at våre anleggsarbeider ikke har påført skade, og at vi forhåpentligvis har bidratt til å øke standarden i vassdraget til glede for kommende generasjoner.

Prosjektinformasjon

Prosjekttype: Sprengning
Forretningsenhet: AF Decom AS
Kunde: NTE