Hopp til hovedinnhold
Bygg, Offshore

Ombrukte brannslukkere i nye leiligheter

Fra avfall til ressurs

Historien om brannslukkerne starter langt fra Lørenskog, nærmere bestemt på AF Miljøbase Vats noen mil fra Haugesund. Ved dette anlegget rives og kildesorteres skip og offshoreinstallasjoner for gjenvinning.  

På disse installasjonene er det en mengde brannslukkere som må håndteres som del av prosessen med demontering. Tidligere ble brannslukkere behandlet som skrapmetall. Men hos firmaet Miljø Norge mente de det måtte være mulig å bruke slukkeapparatene om igjen, litt på samme måte som brusflasker før i tiden ble vasket og brukt på nytt.  

– Denne slukkeren ser jo helt ny ut. Tidligere ville den blitt tømt og sortert som skrapmetall, sier Janne Blaasvær, CMO i Miljø Norge. 

Hun står i bedriftens produksjonslokaler i Lier og viser fram en håndslukker som har gått ut på dato. Etter ti år bør nemlig brannslukkere byttes ut, selv om de bare har stått pent i en krok og aldri har vært brukt. 

God som ny

Miljø Norge tar imot brukte brannslukkere og gir dem nytt liv. I en automatisert produksjonslinje blir slukkerne først tømt for pulver. Pulveret tas vare på og brukes på nytt. Beholderne sjekkes for korrosjon og skader, og alle komponenter kontrolleres og erstattes om det er nødvendig. 

Deretter fylles apparatene på nytt med det opprinnelige pulveret. Stag og håndtak blir montert sammen med nye pakninger og O-ringer, og slukkerne blir trykksatt og testet før de sendes ut på markedet under varemerket Slåkke. Slukkerne ser nye ut, har minst like høy kvalitet som en ny slukker og har 10 års levetid. 

– Det finnes mer enn 150 forskjellige varianter av brannslukkere, så det har vært utfordrende å få til en effektiv produksjonslinje, forteller Janne Blaasvær. 

Med bedre utstyr og større kontaktnett er volumet i ferd med å ta seg kraftig opp. I løpet av 2024 skal bedriften nå en årlig kapasitet på 350.000 slukkeapparater. 

Reduserer klimaavtrykket

AF Offshore Decom er en av bedriftene som samarbeider med Miljø Norge om levering av brukte brannslukkere. Etter service og kontroll selges produktene blant annet hos Felleskjøpet, Jernia, Byggmakker og Ahlsell, og de finnes i hyttene til Den norske turistforening og i boligene JM bygger. 

Ved å forlenge levetiden på eksisterende produkter, reduseres samfunnets klimaavtrykk. Hver brannslukker som ombrukes sparer samfunnet for utslipp tilsvarende 38 kg CO2-ekvivalenter, ifølge Miljø Norge. Om man bruker en 6 kg slukker på nytt, sparer man også 4 kg jomfruelig stål. 

Skårersletta MIDT blir hver av de 296 nye leilighetene utstyrt med en ombrukt brannslukker. OBOS og AF Eiendom står bak prosjektet, og AF Bygg Oslo bygger boligene. Dermed er AF Gruppen involvert i begge ender av verdikjeden, både som leverandør og kjøper av brannslukkere. 

Ønsker sirkulære løsninger

AF Offshore Decom og AF Miljøbase Vats jobber kontinuerlig med å forbedre hvordan utrangerte skip og plattformer fra Nordsjøen blir sluttdisponert, forteller Johannes Thrane i AF Offshore Decom. 

– I vår søken etter å skape flere sirkulære løsninger med lavere klimapåvirkning har vi startet opp flere nye initiativer. Ett av disse initiativene er hvordan gamle brannslukningsapparater fra Nordsjøen kan gjenbrukes i stedet for å skrotes og materialgjenvinnes ved smelting. I tett samarbeid med AF Gruppen sentralt og Miljø Norge er vi stolte av å ha klart å skape en fullt ut sirkulær løsning for slike apparater, sier Thrane, som er Director Sustainability, Communication & Tendering. 

– Hver for seg er disse initiativene nesten ikke synlige i vårt avfallsregnskap når flere titusener av tonn demonteres på AF Miljøbase Vats årlig, men forbedringer i både klima og miljøregnskap kommer fra summen av mange slike mindre initiativer på veien mot et mer bærekraftig samfunn, sier Thrane.