Hopp til hovedinnhold

Sanering av ammunisjon i Magasinparken

Ved Magasinparken i Ski, hvor det skal bygges ut nye boliger, har AF Decom sanert 60 håndgranater fra 2. verdenskrig.

Prosjektstatus

   Nov 2019
   Nov 2019

   Solon Eiendom bygger ut området hvor Ski magasinleir tidligere lå. Deler av leiren er revet og enkelte bygg blir bevart i den nye bydelen. Ved anleggelsen av ny vei inn til området, som har fått navnet Magasinparken, ble det gravd etter ammunisjon fra 2. verdenskrig. Etter at Forsvaret destruerte det initiale funnet, ble AF Decom engasjert for å risikovurdere og bistå med sikkerhetstiltak i det videre arbeidet. AF utførte trinnvis utgraving og søk med bakkesøkshund etter flere forsagere.

    AF Gruppen

    Artilleriveien 17 1400 ski

    Utgraving og søk med bakkesøkshund

    I arbeidet med søk etter flere forsagere, utførte AF Decom trinnvis utgraving og søk med bakkesøkshund. Gravearbeidene ble gjort av grunnentreprenøren som var Park & Anlegg AS, med bemannede maskiner. Det ble til sammen søkt over et areal på omkring 9.000 m2.

    Det ble tidlig lokalisert flere mistenkelige objekter i tilknytting til det første funnet. Ved nærmere undersøkelser, og etter hvert også fjernstyrt utgraving av området, fant AF Decom ytterliggere 60 granater. Disse ble fjernet og tilintetgjort på stedet i samarbeid med Forsvarets bombedesarmeringsenhet (EoD )og Politiet.  AF har lang erfaring med tilsvarende samarbeid. Militær ammunisjon, uansett opprinnelse, er forsvarets ansvar å håndtere. Det er likevel ikke politiet eller forsvarets rolle å finne eventuelle etterlatenskaper som ikke er direkte relatert til deres virksomhet.

     

    • Siden 2012 har AF benyttet søk med trente hunder etter eksplosiver. Ingen elektroniske sensorer kan måle seg med hundenesen, verken i fleksibilitet eller i kapasitet.

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Miljøsansering
    Kunde: Solon Eiendom
    Entreprenør: