Hopp til hovedinnhold

HVAC-R rammeavtale Equinor

God ventilasjon og kjøling er viktige sikkerhetsfaktorer i petroleumsproduksjon. AF har rammeavtale for vedlikehold og modifikasjon av Equinors ventilasjon- og kjølesystemer (HVAC-R).

Prosjektstatus

  Jun 2007
  Jun 2023

  Om prosjektet

  Siden 2007 har Equinor hatt en rammeavtale med AF AeronMollier som omfatter service og vedlikehold av ventilasjon- og kjølesystemer (HVAC-R) på et utvalg av sine faste installasjoner i Nordsjøen og på land.

   AF Gruppen

   North Sea

   HVAC sikrer plattformen

   Ventilasjonssystemet på en plattform handler om sikkerhet. Trykket i reservoaret er høyt, det samme er temperaturen. Når oljen og gassen skal opp gjennom brønnen, må ventilasjonssystemet kontrollerer trykk og temperatur. Deretter skal olje, vann og gass skilles fra hverandre. HVAC handler om sikkerhet. Om å sikre eksplosjonsfarlige områder og holde rømningsfarlige områder fri for gasser og røyk ved hjelp av overtrykk samt sørge for korrekte temperaturer. De HVAC-tekniske systemen er de første som skal starte og de siste som skal stenge på en plattform., uanset om stansen er tilsiktet eller ei.

   Rammeavtale fastsette kontraktsvilkårene for vedlikehold og modifikasjoner som Equinor ønsker i løpet av den perioden avtalen varer. Kontraktsvilkårene vil typisk være om hva som skal leveres, priser og leveringsbetingelser.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: HVAC - Offshore
   Kunde: Equinor
   Entrepriseform: Rammeavtale