Hopp til hovedinnhold

HVAC-leveranse til Johan Sverdrup

Leveranse av alt ventilasjonsteknisk utstyr til hele Johan Sverdrup-feltet. Feltet er et av Norges største industriprosjekt, og den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet.

Prosjektstatus

   Apr 2015
   May 2020

   Om prosjektet

   Leveranse av alt av ventilasjonssystemer til fire nye plattformer på Johan Sverdrup-feltet.

   • MNOK 250

    Kontraktssum

    Eks. opsjoner

   Et av de største feltene på norsk sokkel

   Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel (2,7 milliarder fat oljeekvivalenter i forventede ressurser). Maksproduksjon etter andre byggetrinn er i drift er på hele 660.000 fat olje per dag. Dette utgjør ca 1/3 av all oljeproduksjonen på norsk sokkel.

   AF AeronMolliers leveranse omfatter alt av ventilasjonsteknisk utstyr til alle plattformene samt til landanlegget for strømtilførsel til de nye installasjonene. 

    

   Om feltet

   Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass er anslått til under 1 kg CO2 per fat (gjennomsnittet internasjonalt er på 18 kg CO2 per fat). Dette bidrar til å unngå CO2-utslipp fra feltet på mer enn 620.000 tonn CO2 per år, til sammen mer enn 25 millioner tonn CO2 gjennom feltets levetid.

   Etter 2022 skal Johan Sverdrup også levere strøm fra land til 9 andre felt i området: blant annet Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog, Sleipner, Gudrun med flere.

   Johan Sverdrup-feltet bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.

   I første fase gikk mer enn 70 % av kontraktene til leverandører i Norge. I andre fase har dette steget til hele 85 %.

    

   Innenfor vårt fagfelt er dette den desidert største leveransen til et enkeltprosjekt innen norsk olje og gass som noen gang er gjennomført.
   - Øystein Lobekk, prosjektleder for leveransen til Johan Sverdrup-feltet

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: HVAC - Offshore
   Kunde: Equinor (operatør), Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total.
   Entrepriseform: Rammeavtale HVAC