Hopp til hovedinnhold

Rentvannsforsyning i Oslo

JV AF Ghella bygger deler av ny vannforsyning i Oslo for Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten.

Prosjektstatus

  Apr 2022
  Nov 2027

  Reserveløsning

  Maridalsvannet forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i systemet som forsyner byen med vann kan få alvorlige konsekvenser. Derfor etableres det nå en fullgod reservevannforsyning med nytt vanndistribusjonsnett i Oslo.

  • MNOK 8750

   Kontraktssum ekskl. MVA

  • 18

   Antall kilometer tunnel

  AF Gruppen

  Stubberud, Oslo

  18 kilometer rentvannstunnel

  AF Gruppen har gjennom arbeidsfellesskap med italienske Ghella (JV AF Ghella) inngått kontrakt om bygging av vanndistribusjon mellom Huseby, Oset og Stubberud. Arbeidsfellesskapet er fullt integrert. Kontrakten er den største AF Gruppen har inngått noensinne. 

  Vanndistribusjonsnettet skal bygges i tunnel med flere tilkoblingspunkter til eksisterende vannledninger langs traseen. Totalt skal det bygges ca. 11 km tunnel med tunnelboremaskin (TBM) og 7 km tunnel med boring og sprengning. Det skal også bygges rentvannsbassenger og pumpestasjon. Arbeidene planlegges med oppstart i april 2022 og skal avsluttes i november 2027. 

  Store klimaambisjoner

  Oslo kommune har store klima- og miljøambisjoner. For prosjektets del innebærer det blant annet at maskiner og kjøretøy skal drives av strøm eller biodrivstoff uten palmeolje. Det planlegges for kortest mulig transport av masser og bruk av klimavennlig betong. 

  – AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge vanndistribusjonsnett for Oslo kommune i samarbeid med Ghella. Vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF og Ghella har tidligere samarbeidet på Follobanen og har begge lang og god erfaring med tunnelprosjekter, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. 

  • Påhugget til tunnelen ved Stubberud i Alna bydel 01.06.22. Foto: Colin Eick
  • Byråd Sirin Stav (MDG) avfyrer første salve 01.06.22. Foto: Colin Eick
  • Santa Barbara er skytshelgenen for tunnelarbeidere. 5. desember 2022 ble Santa Barbara høytidelig markert på anlegget. Her plasseres statuen i en nisje ved tunnelåpningen. Foto: Vebjørn Løvås
  • Tunnelboremaskinen inspiseres hos leverandøren Herrenknecht i Tyskland 13. juli 2023. Inspeksjonen er kjent som en Factory Acceptance Test (FAT). Foto: Maurizio Romano
  • TBM-en monteres i en fjellhall på Stubberud i Oslo.
  • Tunnelboremaskinen døpes av byråd Marit Vea (V) 15.12.2023.
  • Illustrasjonen viser tunnelene som skal sikre vannforsyningen til Oslos befolkning.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: VA
  Kunde: Oslo kommune
  Entreprenør: