Hopp til hovedinnhold
Nøkkeltall

Nøkkeltall

  År20232022202120202019
  OMSETNING
  Driftsinntekter og andre inntekterMNOK30 53031 20527 86827 02522 612
  OrdrereserveMNOK41 99139 76538 64630 61728 200
  OrdreinngangMNOK32 75632 32435 89729 44229 271
  RESULTAT
  Resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)MNOK1 3251 9372 1762 0531 882
  Av- og nedskrivningerMNOK-576-528-567-573-547
  Driftsresultat (EBIT)MNOK7491 4091 6091 4801 335
  Resultat før skatt (EBT)MNOK7001 4001 5801 4471 317
  Resultat etter skattMNOK5151 1511 2291 1581 027
  LØNNSOMHET
  EBITDA-margin%4,36,27,87,68,3
  Driftsmargin%2,54,55,85,55,9
  Resultatmargin%2,34,55,75,45,8
  Egenkapitalrentabilitet%16,434,036,136,643,7
  Avkastning på investert kapital (ROaCE)%15,931,636,034,838,2
  Economic Value AddedMNOK144736839788735
  Kontantstrøm fra driftenMNOK1 5521 4601 4151 1891 508
  BALANSE
  Totale eiendelerMNOK14 64714 45713 10812 86212 854
  EgenkapitalMNOK3 2033 4943 5723 4942 999
  Investert kapitalMNOK4 5404 9004 5714 6214 183
  Gjennomsnittlig investert kapitalMNOK5 0324 5614 4914 3133 603
  Egenkapitalandel%21,924,227,327,223,3
  Egenkapitalandel ekskl. effekt av IFRS 16%23,225,428,729,025,3
  Brutto rentebærende gjeldMNOK1 3371 4069991 1271 184
  Netto rentebærende gjeld (fordring)MNOK641329-29-90163
  AKSJEN
  Børskurs 31.12NOK124,20143,80193,60175,60176,00
  Antall aksjern108 532 000107 702 000106 804 500105 998 497103 065 277
  MarkedsverdiMNOK13 48015 48820 67718 61318 139
  Resultat per aksjeNOK3,738,969,609,298,51
  Utvannet resultat per aksjeNOK3,738,969,579,278,46
  Utbytte per aksje første halvårNOK3,506,506,506,506,00
  Utbytte per aksje andre halvårNOK--4,004,003,50
  PERSONAL
  Antall funksjonærern2 5782 5552 5802 6022 628
  Antall fagarbeideren3 3353 4202 8332 9082 898
  Totalt antall ansatten5 9135 9755 4135 5105 536
  H1-verdi0,81,11,11,81,2
  Sykefravær%4,14,64,64,63,8
  YTRE MILJØ
  Klimaspor scope 1 og 21,21,11,31,62,0
  Kildesorteringsgrad - bygging%8486888884
  Kildesorteringsgrad - rehabilitering%8789908790
  Kildesorteringsgrad - riving%9695969695
  Total kildesorteringTonn287 588278 172294 776400 995339 221

  Definisjoner

  Utvannet resultat per aksje
  Resultat etter skatt / totalt antall aksjer (inkludert utestående opsjoner)

  H1-verdi
  Antall fraværsskader og alvorlige personskader per million utførte timeverk. AF inkluderer alle underentreprenører i beregningsgrunnlaget for H1-verdien.

  Kildesorteringsgrad
  Sorteringsgrad av rivingsavfall som kan gjenvinnes. 

  Klimaspor
  Utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter per MNOK omsetning.