Hopp til hovedinnhold
Søkshund og sanering

Søkshund og sanering

    I følge DSB har det vært flere enn 300 ulykker med sprengstoff hvert år i Norge de siste årene. Mange skyldes udetonert sprengstoff i grunn fra tidligere bygg- og anleggsvirksomhet. Gamle eksplosiver i grunnen ved norske byggeplasser kan koste entreprenører store summer, og i verste fall liv. Våre søkshunder snuser seg til bedre risikokartlegging.

    Vi gjenbruker stadig store arealer, der det tidligere har vært drevet bygg- og anleggsvirksomhet. På slike steder er det en risiko for at det ligger igjen forsagere (eksplosiver som ikke har gått av ved avfyring) i grunnen. Dette har potensial til å skade både eget personell som arbeider med nye prosjekter, men også samfunnet rundt oss. Ifølge DSB var det 300 ulykker knyttet til sprengstoff i Norge i 2019, og mange av dem skyldtes forsagere.

    AF Decom har har et ledende fagmiljø innen sprengning og kompetanse til å risikovurdere, finne, håndtere og fjerne gjenstående eksplosiver i grunnen på en sikker måte.

    Vi tilbyr både fjernstyrte maskiner og trente hunder til søk etter sivile eksplosiver. 

    Kontakt oss