Hopp til hovedinnhold
Sprengning

Sprengning

  Vårt kvalifiserte personell har lang fartstid i å utføre kompliserte sprengningsoppdrag både på land og til vanns.

  Vi har et ledende fagmiljø innen sprengning som med nysgjerrighet og solid kompetanse finner løsninger som er innovative og nyskapende. 

  Vi bruker eksplosiver til å demolere byggverk og konstruksjoner, frigjøre armering i betongkonstruksjoner, sprenge under vann og utløse kontrollerte ras.

  Vi har også kompetanse til å søke og sanere eksplosiver i grunnen, og samle inn og tilintetgjøre eksplosiver og pyrotekniske artikler.

  Vi utfører forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) relatert til eksplosive enheter for offshoreindustrien, Forsvaret, politiet og andre beredskapsenheter.

  Vi er mobile og har internasjonale sertifiseringer slik at vi kan tilby våre tjenester både i og utenfor Europa.  

  Sprengning av siloer i Gällivare

  Kontakt