Hopp til hovedinnhold

Miljøpark

  Hvert år deponeres tre millioner tonn forurensete masser i Norge. Det tilsvarer å fylle opp et areal på størrelse med Frognerparken med tre meter i høyden hvert år. Miljøpark tar imot forurenset masse og renser den på en miljømessig forsvarlig måte. Vi gjør avfall til råvare. Målet er 100 prosent gjenbruk og avvikling av det tradisjonelle deponiet.

  Aktuelt om miljøparker

  • Lanserer Norges mest miljøvennlige betong

   Verdens mest brukte materiale står for 5-7 prosent av de globale klimagassutslippene hvert år. Flytrafikken slipper halvparten. Nå skal AF og Betong Øst gjøre noe med problemet.

   Publisert 26.08.2021

  • - En stor miljøgevinst for beboerne

   Vinterglatte fortau og veier i Bærum skal for første gang strøs med resirkulert strøsand. Det betyr både renere luft og miljøgevinster for innbyggerne i kommunen.

   Publisert 06.01.2021

  • Miljøpark blir partner i nytt innovasjonssenter

   AFs Miljøparker skal, bokstavelig talt, redde jorda. Forskningsrådet har tildelt midler til innovasjonssentre for bærekraftig behandling av forurenset jord og overskuddsmasser, der Miljøparkene i AF Decom blir en viktig partner.

   Publisert 26.06.2020

  • En panteautomat for bransjen

   Nes Miljøpark på Vormsund i Nes kommune skal bidra til gjenvinning av masser som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier – slik som grusen som strøs på fortauene du går på.

   Publisert 17.01.2020

  Rimol Miljøpark - Innovativ rensemetode som løser flere miljøutfordringer

  Kontakt