En læreplass hos Consolvo kommer gjerne som et resultat av en uplassering hos oss. Utplasseringen er din mulighet til å bli kjent med oss, stille spørsmål, by på deg selv og vise oss hvem du er. Vi forventer ikke at du kan alt, men at du viser interesse, engasjement og innsats. Du konkurrerer med deg selv!

Vi leter etter deg som deler og er villig til å etterleve våre kjerneverdier – disse er selve grunnfjellet i vår virksomhet. Du må trives med å jobbe ute all slags vær, være punktlig og opptatt av å levere en solid jobb. Samtidig kommer sikkerheten til deg selv og dine kollegaer først i alt vi gjør.

Som utplassert/lærling hos Consolvo AS må du være forberedt på å være  på reisejobb og å bo på brakkerigg/våre hus der hvor prosjektet holder til.

Consolvo AS tilbyr læreplass innen følgende fag:

  • Betongfaget
  • Ventilasjon- og blikkenslagerfaget
  • Industrimalerfaget
  • Stillasbyggerfaget
  • Tak- og membrantekkerfaget
  • Yrkessjåførfaget

Når du søker utplassering hos oss må følgende være med:

  • Siste karakterutskrift med fravær
  • Kortfattet søknad med CV
  • Kursbevis/sertifikater