- Utfordringen med bygningsdokumentasjon fremstår i dag som et irritasjonsmoment som det brukes mye tid på. Her er Findable et bidrag til å redusere kostnader og ressursbruk, samt ruste bygg og anleggsbransjen til å levere bedre til byggherre. Det er en problemstilling få aktører har tatt tak i, og som vi ser et stort potensial i, sier Jan Fossgård, direktør i Construct Venture – en felles venture-satsing innen bygg og anlegg eid av AF og OBOS.

Construct Venture er én av tre investorer som nå skyter kapital inn i norske Findable. Med på laget får de også Kompas Venture Capital og Malling & Co Venture. Til sammen går de inn med 20 millioner kroner.

Oppstartsselskapet Findable har utviklet en skybasert tjeneste som bruker kunstig intelligens for å lese og automatisk sortere FDV-bygningsdokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Formålet med løsningen er å automatisere og effektivisere denne prosessen betydelig.    

Dokumentasjon er ofte en tidkrevende jobb som det ikke blir tatt tak i, men den er veldig verdifull. Mye er lovpålagt, og den er nødvendig for effektiv forvaltning. Dokumentasjonen er selve bruksanvisningen for bygget. Den er også avgjørende for problemfrie transaksjoner, bærekraft og sertifiseringer.  Manglende tilgang til dokumentasjon er i dag en av de største flaskehalsene når det kommer til ombruk.  Her kan Findable gjøre et reelt bidrag. I byggeprosjekter økes kvaliteten på dokumentasjonen.


Finner tidstyver i BA-bransjen
Selskapet Findable, som springer ut fra Oslo, ble etablert i 2020. Løsningen skal digitalisere og automatisere prosessen som gjøres rundt bygningsdokumentasjonen for nybygg, samt FDV-dokumentasjon for eksisterende bygg. Løsningen erstatter manuelt arbeid ved å bruke kunstig intelligens til å sortere dokumentasjonen. Avansert søkefunksjonalitet gjør det også enklere å finne informasjon inne i dokumentene.    

- Enkelt forklart så bruker vi tilsvarende teknologi som automatisk sorterer fotoalbum basert på ansiktsgjenkjenning. Vi bruker den på dokumenter istedenfor ansikter. Slik kan vi automatisere arbeidet. Systemet vårt leser flere språk, og tilnærmer seg dokumenter slik vi mennesker gjør det: Vi kan se hva som er overskriften, eventuelle bilder og tegninger, og konkluderer raskt med hva dokumentet viser, forklarer Findable-sjef Fredrik H. Wisløff

Han er strålende fornøyd med å få med seg de tre investorene på laget.

- Vi har nå fått med oss det perfekte laget med investorer for å bygge videre og skalere opp. Norges ledende aktører innen byggenæringen, forvaltning og en betydelig internasjonal aktør som åpner dører til kunder i andre land. Vi ser nå muligheten til å bygge noe stort og meningsfullt som løser et reelt problem og vil ha en positiv effekt på bærekraft, sier Fredrik H. Wisløff.

Flere store kunder
Allerede i løpet av sitt første driftsår har Findable fått flere betydelig aktører på kundelisten som Statsbygg, Stavanger kommune, Malling & Co og AF Gruppen. Automatisk håndtering av dokumentasjonen gjør at den blir lettere tilgjengelig, og brukerne endelig får kontroll på den. For eksempel om det mangler dokumentasjon, at feil språk benyttes eller at det er mange duplikater av det samme dokumentet. Når brukerne mottar tusenvis av dokumenter sammen med bygget er det svært krevende å kvalitetssjekke dette manuelt.

- Vi erfarer at bygningsdokumentasjon blir både viktigere, mer komplisert og at volumet av dokumenter for hvert bygg øker markant. Vi er daglig i kontakt med FDV-dokumentasjon innen flere av vertikalene innen vår næringskjede. Alt ifra utvikling, salg, kjøp og forvaltning av næringseiendom. Gjennom å daglig forvalte over 2,5 millioner kvadratmeter er vi sikre på at vår kunnskap rundt næringseiendom vil komme godt til nytte, sier Robert Skramstad, som leder Malling & Co sin satsning på Proptech.