Modulsjaktene kommer i fire deler og skal plasseres oppå hverandre i åpninger i bygget, som er støpt etter mål. Hver modul veier ca. to tonn, og totalt skal 70 moduler heises på plass i bygget, fordelt på 15 sjakter.

Sjaktene er ferdig utstyrt med rør og isolasjon, og er dermed klare til å kobles til bygget for videre distribusjon av trykkluft, vann, avløp, sprinkler, varme og kjøling så snart de er på plass.

– Dette er første gang denne metoden blir brukt i så stort omfang, forteller prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg.

– Vi ønsker å ligge i front og være en pådriver når det gjelder utvikling som vil komme hele byggebransjen til gode. Ved å produsere komplekse installasjoner i en beskyttet fabrikkatmosfære sikrer vi tryggere forhold for de som utfører arbeidet. Dessuten økes effektiviteten når færre operasjoner forgår ute på byggeplassen, og i tillegg reduserer vi avfallsmengden.

Nye løsninger

AF Energi har kontrakten for rørarbeider i Livsvitenskapsbygget, og porteføljeleder Luke Kollerøs Panton er svært fornøyd med løsningen.

– Statsbygg har hele veien vært lydhør for våre forslag til ulike løsninger. Derfor har vi som entreprenør hatt stor påvirkningskraft, noe som har muliggjort en større andel prefabrikkerte elementer enn i en tradisjonell entreprisekontrakt, sier Panton.

AF Energi har utviklet modulløsninger for varme- og kjøleinstallasjoner i mer enn 10 år og var først ute med å sette prefabrikasjon av slike løsninger i system. Disse rørsjaktene prefabrikkeres i Litauen med innvendige rør ferdig isolert.

  • Modulsjaktene kommer i fire deler og plasseres oppå hverandre i åpninger i bygget som er støpt etter mål. Foto: AF Gruppen/Vebjørn Løvås

Prefabrikasjon gir flere fordeler

Vanligvis ville rørsjaktene blitt montert på byggeplassen, mens vi nå produserer de på fabrikk før sjaktene heises inn. Fordelene er flere.

  • Vi sikrer tryggere arbeidsforhold når komplekse installasjoner produseres i et kontrollert fabrikkmiljø. Det reduserer risikoen for ulykker og belastende arbeidsstillinger for montørene.
  • Effektiviteten i byggeprosessen økes, fordi færre operasjoner må foregår ute på byggeplassen. Det hadde tatt mye lenger tid å installere et og et rør ute på byggeplassen, heller enn å gjøre alt ferdig på en fabrikk. Det sikrer god fremdrift.
  • Det er positivt for kvaliteten, fordi kontrollmulighetene blir bedre når nøyaktighetsarbeid foregår under tak på samme sted.
  • Det blir mindre avfall og avkapp enn når rør tilpasses på byggeplassen.
  • De installerte rørene kan også tas i bruk til byggevarme og takavrenning i byggefasen. Det betyr at man slipper å installere egne løsninger for dette.

Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget, der Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus skal holde til, vil fylle 100.000 kvadratmeter med forskingsmiljøer innen kjemi, farmasi og livsvitenskap. De skal utvikle nye løsninger på store utfordringer innen helse og bærekraft med tilgang til det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning og innovasjon i verdensklasse. Statsbygg oppfører bygget og skal drifte det når det står ferdig i 2026/27.