- Vårt mål er å bekjempe økonomisk og sosial ulikhet ved å hjelpe flere mennesker med å eie hjemmet sitt. Vi ser fram til et spennende samarbeid med AF Eiendom i tiden fremover, sier Coo-partner Odd Egil Flokketveit.

AF Eiendom har i flere samarbeidsprosjekt høstet erfaringer fra ulike boligkjøpsmodeller, og opplever at etterspørselen etter disse er økende. Flere tilbydere og ulike modeller har kommet til de seneste årene.

– Vi har i lengere tid søkt etter en boligkjøpsmodell som passer vår forretningsmodell. For oss er Coo en fleksibel samarbeidspartner som både møter markedets etterspørsel etter boligkjøpsmodeller og våre krav til egenkapitalbinding, samt har en transparent innretning ovenfor kundene, sier Otto Christian Groth, direktør i AF Eiendom.

Lanseres først på Lørenskog og på Bryn

I første omgang lanseres deleie i prosjektet Rolvsrud Arena på Lørenskog som AF Eiendom har utviklet sammen med Øie og Wenaas Eftf. I Rolvsrud Arena vil alle boligene kunne kjøpes gjennom deleie-modellen til Coo. Boligkjøpsmodellen lanseres også på en andel leiligheter i Fyrstikkbakken 14 som AF Eiendom står bak sammen med Birk & Co.

– Vi erfarer at egenkapitalkravet hindrer mange i å oppnå boligdrømmen selv om de har tilstrekkelig betjeningsevne. For disse kan deleie være en vei inn i boligmarkedet, avslutter Groth.