Ordfører i Øyer kommune, Anne Marie Sveipe (H), og ordfører i Lillehammer kommune, Hans Olav Sundfør (H), fikk æren av å fyre av den første salven som markerer at tunneldrivingen er i gang. 

Med på markeringen var også representanter fra bygg- og anleggsbransjen og næringslivet, samt medarbeidere fra byggherren Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen.

– Den aller første salven blir ikke den største, men milepælen den representerer er stor. Vi markerer nå formelt startskuddet for utbyggingen av en ny trafikksikker E6 gjennom Innlandet, og at drivingen av Fåbergtunnelen er i gang, sier Steinar Fretheim, prosjektsjef i Nye Veier.  

Ifølge Fretheim skal den 9,6 kilometer nye E6 mellom Storhove og Øyer bidra til økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet.  

Godt forberedt

Fåbergtunnelen er et av de viktigste hovedelementene i utbyggingsprosjektet som skal stå ferdig ved utgangen av 2026.  

– Tunnelen vil sørge for at tettstedet Fåberg blir kvitt støy fra veien, i tillegg vil den bidra til at dagens E6 vil bli tilbakeført til opprinnelig natur, sier Fretheim.    

I prosjektet som har en samlet kontraktsverdi på ca. 1,8 milliarder kroner, inngår det også bygging av 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei, og etablering av viltgjerde som skal dekke både E6 og jernbanen. Utførelse av ras- og skredsikringstiltak i det bratte terrenget på østsiden av E6 vil inngå som en del av prosjektet.

Kristian Nilsplass, prosjektleder i AF Anlegg, sier entreprenøren er godt forberedt til å ta fatt på jobben med å drive tunnelen.

– Arbeid under jord er forbundet med risiko, og krever grundig planlegging, fagkompetanse og hardt arbeid. Tunnelarbeid er en del av kjernekompetansen i AF Anlegg, og vi har en motivert og dedikert gjeng som nå ser frem til å komme i gang med tunneldriving i dalenes dal.

Ny E6 Storhove - Øyer 

Nye Veier og AF Gruppen bygger ny E6 fra Storhove i Lillehammer kommune til Øyer i Øyer kommune.  

Strekningen er ett av tre veiprosjekt på den større utbyggingen av E6 mellom Moelv og Øyer på Innlandet. Hensikten med ny E6 gjennom Innlandet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet og regionene omkring.  

Prosjektet har en kontraktsverdi på 1,8 milliarder kroner, eksklusive opsjoner og mva. Strekningen omfatter 9,6 km ny E6 fra Storhove ved Lillehammer til Øyer, og inkluderer Fåbergtunnelen på 2,7 km.  

Prosjektet baseres på høy grad av gjenbruk av dagens E6, inkludert gjenbruk av eksisterende kryss ved Ensby og bru på Midtskog. Veiprosjektet bidrar også til ca. 40 dekar med nydyrket areal og at ca. 4,5 kilometer med tofelts vei i dagen fjernes og tilbakeføres til opprinnelig natur.  

Etter en fase med forberedelser startet utbyggingen i august 2023. Veien skal etter planen åpnes i desember 2026.