- Vi er meget godt fornøyde med at Helse Sør-Øst RHF har innstilt oss på en spennende entreprise i forbindelse med utbyggingen av Nye Rikshospitalet. Vi har tidligere erfaring fra flere entrepriser for kunden og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Eirik Wraal, konserndirektør for Bygg, Energi og Miljø i AF Gruppen.