AF Anlegg bygger den 9,6 kilometer lange strekningen for Nye Veier. Besøket ble innledet med en orientering om prosjektet av Nye Veiers utbyggingsdirektør Espen Almlid og utbyggingssjef Steinar Fretheim. Assisterende prosjektleder Anja Krohn Bjørnstad i AF Anlegg fortalte om status på arbeidet. 

– Prosjektet er 25 prosent ferdig utført. Det er lagt ned 190.000 timer og 130 personer er i arbeid på anlegget, sa Bjørnstad. 

Hun forklarte også om hvordan AF jobber med å redusere prosjektets klimagassutslipp i byggefasen med minst 39 prosent sammenlignet med konkurransegrunnlaget. 

Nygård og følget fikk så en omvisning på prosjektet. Først gikk turen til knuseverket som skal kobles på strøm så snart infrastrukturen er på plass. Statsråden fikk kjøre en tur inn i tunnelen fra nordsiden, og etter det var det en stopp for å se på en bit av E6 som skal tilbakeføres til natur når den nye veien åpner. 

Etter omvisningen sa Nygård at han synes prosjektet ser lovende ut. 

– Her har man kommet godt i gang. Tunneldrivinga pågår, her er man framoverlente når det gjelder innovasjon, og her er man framoverlente når det gjelder klimagassutslipp gjennom at man skal bruke elektrisk knuseverk. Vi ser hvordan man skal gjenbruke deler av vei, og vi ser hvordan man skal reetablere matjord, for å nevne noen gode vibber i dette prosjektet, sa Nygård.  

– Men det viktigste, som i alle samferdselsprosjekter, at vi skal få på plass et godt veiprosjekt som gir god kapasitet for folk og næringsliv. Det tror jeg vi skal lykkes med.