Hopp til hovedinnhold
Bygg, Karriere

Tar fagbrev med superlag

Lærerikt

Norsk bygg- og anleggsbransje trenger en solid grunnstamme av egne fagarbeidere og lærlinger. På boligprosjektet Kvernstua i Nittedal er Tobias Vike i ferd med å ta fagbrev i tømrerfaget. 

– Det er gøy og utfordrende, sier han. 

Tobias går på Kuben videregående skole som TAF-elev. Det innebærer at han både får fagbrev og studiekompetanse i et fireårig studieløp. Han lærer mye av å jobbe sammen med erfarne tømrere fra AF. 

– Det meste av tømrerarbeidet skjer innendørs, men det er noe arbeid utendørs også med montering av vindsperre og kledning, forteller han. 

Effektive håndverkere

I AF Bygg Oslo har det i mange år vært en kultur at man bruker egne ansatte innen tømrerfaget, i tillegg til mange dyktige samarbeidspartnere. 

– Vi som er funksjonærer er vant til det, og det er det som er vår bakgrunn. Jeg har selv vært timelønnet og begynte i 1986 som tømrerlærling, sier Roar Neegaard, fagansvarlig tømrer i AF Bygg Oslo. 

Han forteller at det er lønnsomt å bruke egne folk på prosjekter. 

– Det er færre tømrere per byggeplass og de gjør jobben på kortere tid. AF tjener dessuten hele potten i stedet for å betale en annen bedrift for tjenesten. Så det er vinn-vinn, sier Neegaard. 

17 egne tømrere

På Kvernstua har tømrerlag fra AF stått for produksjonen. Det er stort spenn i alder og erfaring på arbeidslaget, men veteranen Patrik Aronsson sier det oppstår et fellesskap blant de som jobber sammen. 

– Noen har vært her i 30 år. Så har du Tobias, som nettopp har fylt 19, og jeg som er 54, smiler han. 

Hans første AF-prosjekt var Årvollskogen i 2005. Denne dagen er Aronsson i ferd med å plaste veggene innvendig i bygg C, som skal overleveres i mai 2022. 

– Vi har AF-logo på ryggen og jobber på samme prosjekt over lang tid. Innleide arbeidere kan være borte etter en måned. Det er klart vi tar eierskap til prosjektet og vil gjøre en god jobb, sier han. 

Kvernstua omfatter 196 leiligheter fordelt på syv bygninger og 278 garasjeplasser over fire plan. Arbeidene startet opp i juni 2019. De fire første blokkene i byggetrinn 1 ble overlevert i juni 2021, med svært få feil. 

– Det er vi veldig godt fornøyd med, sier anleggsleder Lars Sandek mens han viser rundt på byggeplassen. 

– Nå i slutten av september har vi 17 egne tømrere på prosjektet. Arbeidet trappes ned ut over høsten etter hvert som vi kommer inn i ny fase med innvendig komplettering, sier han. 

Gode uteområder

Prosjektleder Glenn Stigen i AF Bygg Oslo er meget tilfreds med å ha egne håndverkere på Kvernstua. 

– Det er samspillet mellom gode produksjonsledere og erfarne egne håndverkere, lærlinger og nyansatte som er helt avgjørende for å lykkes for en fortsatt lønnsom vekst, god kvalitet på det arbeidet som legges ned, skape et godt arbeidsmiljø og gi rom for å lære av hverandre, sier han. 

Øie Eiendomsutvikling AS er byggherre på Kvernstua. Enerhaugen Arkitektkontor er arkitekt, JR Anlegg har stått for grunnarbeider og Eiqon har utført betongarbeidene. AF Anlegg har også vært inne på prosjektet. Entreprisesummen er 474 millioner kroner eks. MVA. 

Kvernstubekken omkranser tomten, som ligger sentralt i Nittedal og rett ved Nordmarka. Beboerne får egen smørebod og gode uteområder. Prosjektleder Marius Bjørk, som representerer Øie Eiendomsutvikling, sier de fleste kjøperne er lokale. 

– Interessen for prosjektet har vært ganske bra. Leilighetene kommer til å forsvinne, sier Bjørk. 

Han mener infrastrukturen rundt blokkene bidrar til å gjøre boligene attraktive. 

– Det blir ballbane og sykkelvei, utvidelse av fortau og store åpne plasser. En gang- og sykkelvei over en nybygd bru skal kommunen senere koble videre mot rådhuset. 

Tomten er 30 mål stor, og infrastrukturen er del av entreprisen. En belyst tursti på 855 meter er ferdig og tatt i bruk. De tre blokkene som ennå ikke er ferdige, skal overleveres i april, mai og juni 2022. 

Gode minner

Det har rent mye vann i Kvernstubekken siden prosjektleder Glenn Stigen var lærling, men han ser tilbake på den tiden med glede. 

– Jeg har selv gått hele min læretid på nå over 30 år i AF og selv om jeg har hatt mange flotte opplevelser, må jeg si at den mai-dagen jeg i 1994 på «Olsens Enke» mottok beskjeden at jeg hadde bestått svenneprøven som tømrer med god margin henger fortsatt meget høyt, og som jeg er så stolt av, sier Glenn Stigen.