Hopp til hovedinnhold
Miljø, Energi

Møller investerer i bærekraftige bilanlegg

Gjennom et forprosjekt analyserte AF Energi 23 av byggene til Møller Eiendom og simulerte seg frem til hvilke lokaler Møller ville profitere på å oppgradere. Basert på rapporten fra forprosjektet besluttet Møller Eiendom å gjennomføre energisparetiltak i 12 av deres forretningslokaler.

Tiltakene AF Energi leverer inkluderer solceller, varmepumper, ventilasjon, LED-belysning og varmtvannsreduserende tiltak og styring. 

- Leveransen inkluderer en energimerkegaranti som vil si at vi garanterer energimerket bygget får og en funksjonsgaranti som vil si at vi garanterer virkningsgraden til varmepumper og ventilasjonsanlegg, forklarer Johanna Olsen, energiingeniør i AF Energi.

Johanna_Olsen_i_AF_Energi_AF_14083_Foto_Vebjorn_Lovas.JPG

Energiingeniør Johanna Olsen i et av mange tekniske rom AF Energi har oppgradert.

I løpet av et og et halvt år skal disse eiendommene oppgraderes slik at de totalt sparer 1 770 000 kWh i året. Energibesparelsen tilsvarer i snitt 17% av det totale energiforbruket i disse bygningene og er et ledd i Møller Eiendom sine ambisjoner om en mer bærekraftig forretningsdrift.

- Vi har som mål at minst halvparten av eiendommene våre skal regnes som bærekraftige innen 2025, forklarer Isak Oksvold, direktør for miljø-og bærekraft i Møller Eiendom.

- Hvordan har samarbeidet med AF Energi vært?

- Vi har samarbeidet godt med entreprenøren hittil. Vi opplever god kommunikasjon, endringsvilje og kvalitet over planlegging og leveranser, sier Isak Oksvold

01 (2).jpg

En varmepumpe løftes inn på taket på Møller Bils lokale i Sandnes

For AF Energi har dette vært et viktig prosjekt med tanke på å vise frem totalkompetansen i selskapet og den brede forståelsen for kompleksiteten i energispareprosjekter.

-Hvordan har dere skreddersydd tiltakene for hvert bygg?

- Det ble i tidlig fase skrevet en omfattende energianalyse av alle 23 byggene. Dette for å ta hensyn til bruken til hvert enkelt bygg, forklarer Johanna. - I en energianalyse analyserer vi energiflyten i bygget, og ser på om noen energiposter ligger høyere enn de bør. Det er ofte her det er mye å spare, fortsetter hun. 

Johanna_Olsen_i_AF_Energi_AF_14081_Foto_Vebjorn_Lovas.JPG

Johanna Olsen justerer noen innstillinger på panelet ved et av AF Energis anlegg

-Det å få jobbe med en byggherre som er villig til å investere i kvalitet og bærekraft, har gjort det enklere å komme opp med gode tiltak, avslutter Johanna.

Totalentreprisen for oppgraderingen av disse 12 lokalene har en ramme på 38 mill. NOK. eks. mva. Det er beregnet at tiltakene vil redusere energibruken i de 12 byggene med 1.77 GWh/år.