Hopp til hovedinnhold

Ringedalen kraftverk

Utenfor Odda, i et av landets mest populære fotturområder, har AF bygget ny kraftstasjon for Statkraft.

Prosjektstatus

   Jan 2015
   Aug 2017

   Om prosjektet

   Entreprisen for Ringedalen kraftverk gjelder betongdam og inntak, ca. 2 km fjelltunnel og kraftstasjon i fjell. All transport av maskiner, personell og materialer opp til inntaket der betongdammen bygges, måtte gjøres med helikopter.

   • MNOK 130

    Kontraktssum

   • 60

    GWh nytt kraftverk

   AF Gruppen

   Ringedalsvannet ved Odda i Hordaland, Norge

   Minst mulig miljøpåvirkning

   ​Ringedalen kraftverk er lokalisert i Odda kommune i Hordaland, på samme adkomstvei som for de vel 60 000 turistene som årlig tar seg til den berømte Trolltunga. Her startet AF Anlegg i mars 2015 byggingen av et nytt 60 GWh kraftverk.

   Ved Mosdalsvatnet på ca. 1000 meters høyde er det sprengt ut rundt 2000 kubikkmeter fjell og drevet en innløpstunnel der vannet får et fall på 500 meter. To aggregat inne i fjellet produserer strøm til rundt 3300 husstander. Anlegget sto ferdig sommeren 2017.

   Kraftverket er bygget inne i fjellet for minst mulig miljøpåvirkning. 

   All transport av maskiner, personell og materialer (som betong og armering) opp til inntaket der betongdammen ble bygget, skjedde med helikopter. 

   Prosjektet ble i november 2016 tildelt HMS-prisen for beste kandidat i forretningsområde Produksjon (Nordisk Vannkraft) av Statkraft.

   • 2000 m3

    Mengde utsprengt fjell

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Kraft
   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Statkraft Energi