Hopp til hovedinnhold

Regjeringskvartalet S-blokka

Rivearbeidet markerte starten på de fysiske arbeidene knyttet til byggingen av det nye Regjeringskvartalet.

Prosjektstatus

   Oct 2014
   Mar 2015

   Om prosjektet

   Før arbeidet med nye kontorer til regjeringen og flere av departementene kunne påbegynnes, måtte byggene som ble hardest skadet etter terrorangrepet den 22. juli 2011 fjernes.

   • MNOK 12

    Kontraktssum

   • Totalt 10 etasjer ble revet, hvorav to under bakkenivå.

   AF Gruppen

   Rivemetode

   Konstruksjonene ble først sanert for alle helse- og miljøfarlige stoffer som kunne fjernes manuelt. Byggets teglsteinsfasade ble sendt til gjenvinning sammen med metaller og annen ren rivemasse. Det gjenstående betonskjelettet ble revet ved hjelp av maskinerog transporterert til godkjente mottak sammen med annen forurenset masse.

   Krevende infrastruktur

   I tillegg til at S-blokka var knyttet til andre regjeringsbyggene via underjordiske kulverter, foregikk også store deler av rivearbeidet vegg i vegg med verneverdige Møllergata 19. Andre forhold som måtte hensyntas var nærgående trafikk, samt en fullt operativ brannstasjon som nærmeste nabo.

   • 17 000 m2

    Bygningsmasse til miljøsanering og riving

   • S-blokken rives av AF Decom

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Statsbygg
   Entrepriseform: Hovedentreprise