Hopp til hovedinnhold

Tofte fabrikker

Den velkjente cellulosefabrikken på Tofte i Hurum er revet, og et 120 år langt industrieventyr er over.

Prosjektstatus

   Aug 2015
   Jun 2016

   Om prosjektet

   For å korte ned på rivetiden ble det mobilisert ni rivemaskiner med tilhørende utstyr i størrelsen 30 til 100 tonn.

   • MNOK 26,6

    Kontraktssum

   • 120 000

    tonn betong til gjenvinning

   AF Gruppen

   Østre strandvei 52, Tofte

   Rivemetode

   Bygningene ble først sanert manuelt for helse- og miljøfarlige stoffer. Resterende bygningsmasse ble deretter revet maskinelt. Store deler av massene ble knust og brukt på stedet til tomteopparbeidelse og igjenfylling av kulverter. 12 000 tonn med forurenset betong ble levert til deponi ved Lindums nærliggende anlegg i Oredalen, og øvrig avfall ble sortert og transportert til godkjente mottak for en sikker og forsvarlig avfallshåndtering.

    

   HMS-eksamen

   Arbeidet med sikkerhet er en viktig del av AFs bedriftskultur. Hverken egne ansatte eller underentreprenører skal skade seg i arbeidet. Derfor stiller vi strenge krav til oss selv og våre samarbeidspartnere og leverandører. Alle skal delta aktivt i arbeidet med å gjøre våre felles arbeidsplasser trygge.

   Til tross for godt sikkerhetsarbeid kan ulykker og kriser oppstå. Å være beredt når det usannsynlige skjer, krever både planlegging og trening, i tillegg til bevissthet. Øvelser i prosjekt er derfor det viktigste AF gjør innen beredskap. Under rivingen av fabrikken på Tofte fikk både AF og relevante nødetater en gylden anledning til å trene på en hendelse i et ekte miljø med både maskiner og personell til stede. Filmen fra øvelsen ser du under.

   • 99 %

    sorteringsgrad i prosjektet

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Södra Tofte AS
   Entrepriseform: Totalentreprise

    Ledige stillinger