Hopp til hovedinnhold
Energi

Kommune kuttet energiforbruket med 22 prosent

Stor effekt

Aurskog-Høland kommune i Akershus har en pågående EPC (energisparekontrakt) med AF Energi. I januar 2024 begynte siste fase av prosjektet.  

Det er gjennomført 117 tiltak fordelt på 22 av kommunens bygg. Dette gir en total årlig energibesparelse på 2,8 GWh, noe som tilsvarer en reduksjon på 22 prosent av opprinnelig forbruk.  

– EPC er som et kinderegg; vi sparer både penger og miljø og samtidig oppgraderer vi en del teknisk utstyr, sier Jahn Arvid Svendsen, eiendomssjef i Aurskog-Høland kommune.  

– Vi ser allerede at selv etter en streng vinter er energibruken på rådhuset betraktelig redusert. Når våre 13 ventilasjonsanlegg på bygget optimaliseres, er det klart det har en effekt, sier Svendsen. 

Jahn Arvid Svendsen sammen med Jan Erik Tofsrud og Andrea Vihovde fra AF Energi.

Sparer varmtvann

Flere av de samme tiltakene er utført på mange av byggene. Dette inkluderer styringssystemer, isolering av rørkomponenter og varmtvannsreduserende tiltak.  

Et nytt anlegg for sentral driftskontroll (SD-anlegg) er installert på 16 av kommunens bygg. Dette gir en bedre oversikt over de tekniske installasjonene, samt redusere energiforbruket ved å tilpasse driften til bruken av bygningene. Total årlig energibesparelse for dette tiltaket alene er 659.812 kWh.  

Isolering av rørkomponenter er utført på 14 av byggene i EPC-kontrakten og gir en total besparelse på 138.182 kWh. Varmtvannsreduserende tiltak er et annet tiltak som er utført på samtlige av byggene. Dette går ut på å bytte dysene på servantene til sparedyser. Total besparelse er 30.831 kWh. 

Dette er EPC

 • EPC er en energisparekontrakt i 3 faser der en bygningsmasse kartlegges, ulike typer energieffektiviseringstiltak gjennomføres og utviklingen av forbruk følges tett opp i etterkant.
 • Energientreprenøren garanterer for energibesparelsen over en avtalt periode slik at kunden får en vesentlig lavere risiko for sin investering.
 • Modellen tvinger entreprenøren til å ta ansvar for resultatene og er en god modell for å oppnå bærekraftsmål, redusere energikostnader og heve enøk-kompetansen hos de driftsansvarlige på byggene.

Bedre inneklima

Nøkkelen til suksess i prosjektet har vært å ha en god dialog med hyppige byggherremøter, mener eiendomssjef Jahn Arvid Svendsen. 

– Hvis man ikke har flust av energi- og enøkspesialister internt i kommunen, er EPC-kontrakt en måte å få satt bort alt arbeidet med energieffektivisering. Vi har hatt med rådgiver fra Asplan Viak hele veien, og for oss har det vært betryggende å ha kompetanse på vår side av bordet. 

Jan Erik Tofsrud er AF Energis prosjektleder på EPC-kontrakten med Aurskog-Høland kommune. Han har lang erfaring innen oppgradering av kommunale bygg. 

– Når vi gjennomfører en total rehabilitering av kommunens energisystemer, fører det med seg noen gode bieffekter, for eksempel bedre inneklima som følge av bedre styring og regulering av varme, forklarer han. 

For energiingeniør Andrea Vihovde er dette prosjektet hennes første som AF-ansatt. Hun har hatt en sentral rolle i siste fase av arbeidet, med dokumentasjon og beskrivelse av systemer. 

– Det har vært et veldig bra prosjekt å starte på fordi det dekker mye av det vi gjør, så da fikk jeg raskt innblikk i mange typer energisparende tiltak, sier Vihovde. 

Fakta om prosjektet

Bjørkelangen sykehjem

Det er totalt gjennomført seks tiltak på Bjørkelangen sykehjem. Dette gir en total besparelse på 558.949 kWh, tilsvarende en reduksjon på 37% i energiforbruket. 

 • Ventilasjonsgjenvinning: Det er byttet fra kryssgjenvinner til roterende gjenvinner på aggregatet til sykehjemmet. Ved å gjøre dette, ble virkningsgraden forbedret fra 58% til 80%. Besparelse for dette tiltaket er 388.381 kWh. 
 • Alle rørkomponenter og rørstrekk som ikke er isolert i fyrrommet vil bli isolert med isolasjonsputer for komponenter og skålisolasjon for rørstrekk. Besparelse: 23.796 kWh.  
 • Utskiftning av belysning til LED: Det er byttet 811 lysstoffrør armaturer til LED- armaturer. Besparelse: 41.696 kWh. 
 • Varmtvannsreduserende tiltak: 60 servanter er skiftet ut med sparedyser for å redusere varmtvannsforbruket med 40-60%, samtidig som funksjonaliteten opprettholdes. Besparelse: 6.695 kWh. 
 • Det er skiftet ut 46 stk termostater med tilsvarende termostater som er mer nøyaktig og kan blokkeres for uønsket betjening. Besparelse for tiltaket: 13.800 kWh. 
 • Det er installert et moderne SD-system med bedre brukergrensesnitt. Dette vil håndtere dagens funksjonalitet og beregnet utvidet noe i omfang. Nytt SD-anlegg vil mulighet til å tilpasse driften av de tekniske anleggene mer etter behovet. Besparelse for tiltaket: 84.582 kWh. 

Løken skole 
Skolens energiforbruk er redusert betydelig gjennom en rekke tiltak rettet mot å optimalisere bruken av energi og redusere varmetap. Det er totalt gjennomført åtte tiltak på dette bygget med en samlet besparelse på 320.730 kWh. Disse tiltakene er en kombinasjon av små og store tiltak som alle bidrar til reduksjon i energiforbruket. 

De små tiltakene inkluderer isolering av rørkomponenter, remontering av list på en roterende gjenvinner, utskiftning av utelys og varmtvannsreduserende tiltak.  

 • Alle rørkomponenter og rørstrekk som ikke er isolert i fyrrommet vil bli isolert med isolasjonsputer for komponenter og skålisolasjon for rørstrekk. Besparelse: 13.029 kWh.  
 • Varmtvannsreduserende tiltak: 20 servanter er skiftet ut med sparedyser for å redusere varmtvannsforbruket med 40-60%, samtidig som funksjonaliteten opprettholdes. Besparelse: 2.636 kWh.  
 • Utskiftning av utelys: Eldre utendørsbelysning vil bli erstattet med LED-lys med sensorer, noe som vil redusere energiforbruket. Besparelse: 2.740 kWh. 

De mer omfattende tiltakene inkluderer en bergvarmepumpe med en brønnpark med fem brønner, viftebytte og CO2-styring, isolering av kaldloft og installasjon av SD- anlegg.  

 • Varmepumpe vann-vann: Installasjon av et væske/vann varmepumpeanlegg med energibrønner vil dekke grunnlasten og kommunisere med elkjelen for å dekke spisslasten. Besparelse: 232.793 kWh. 
 • SD-anlegg: Installasjon av et SD-anlegg vil tillate optimalisert styring av ulike systemer, inkludert elkjelen, berederanlegget, panelovner, basseng og snøsmelteanlegg. Dette vil redusere energiforbruket ved å tilpasse drift etter behov. Besparelse: 39.347 kWh. 
 • Viftebytte og CO2-styring: Gamle og ineffektive vifter vil bli byttet ut med energieffektive modeller, samtidig som en CO2-føler vil installeres for å regulere luftmengden basert på antall personer i rommene. Besparelse: 12.320 kWh. 
 • Isolering av kaldloft: Etterisolering med blåseisolasjon vil redusere varmetapet gjennom taket og forbedre bygningens energieffektivitet. Besparelse: 10.760 kWh. 

Ulvehaugen omsorgsboliger 

Det er totalt gjennomført ni tiltak på Ulvehaugen omsorgsboliger. Tiltakene gir en total besparelse på 312.419 kWh. 

 • Det er installert nytt aggregat med roterende gjenvinner og vannbårent batteri. Besparelse for tiltaket 44.781 kWh. 
 • Isolering av ventiler og andre rørkomponenter er et enkelt tiltak som reduserer varmetapet og sender temperaturen i fyrrommet. Tiltaket innebærer levering og montering av skreddersydde isolasjonsputer til ventiler/koblinger med manglende isolasjon. Putene er enkle å re-montere ved eventuelle utskiftninger/vedlikehold. Besparelse: 9.839 kWh.  
 • Det er byttet 252 lysstoffrør til LED-armaturer. Besparelse for tiltaket 22.012 kWh. 
  Varmtvannsreduserende tiltak innebærer levering og montering av spareperlatorer på servanter for å redusere energiforbruk knyttet til oppvarming av vann.
 • Spareperlatorer blander luft i vannet slik at det brukes mindre vann. Dysene gir jevn stråle og skal ikke påvirke komforten til brukerne. Tiltaket vil bidra til å redusere vannforbruket og energiforbruket i forbindelse med oppvarming av vannet. Besparelse 2.789 kWh 
 • Det er beregnet å kunne levere et SD-anlegg som skal håndtere styring og overvåking av pumper og shuntventiler i fyrrom. Elkjele og varmepumpe er tenkt håndtert av SD- anlegg slik at de regulerer optimalt og at varmepumpen benyttes før elkjele legger inn. Ventilasjonsanlegget integreres i SD. Snøsmeltingsanlegg vil også kunne overvåkes og overstyres av SD. Besparelse for tiltaket 33.543 kWh. 
 • Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov, altså når det registreres nedbør og kulde samtidig. Besparelse for tiltaket 15.120 kWh. 
 • Det er montert miniventilasjon på alle beboerrommene, disse er montert på yttervegg i bolig og har en gjenvinningsgrad på 85%. Besparelse: 54.261 kWh. 
  Det er beregnet å skifte ut 22 stk termostater med tilsvarende termostater som er mer nøyaktig og kan blokkeres for uønsket betjening. Besparelse: 7.920 kWh.
 • Varmepumpe vann-vann: Installasjon av et væske/vann varmepumpeanlegg med 3 energibrønner. Besparelse: 122.152 kWh.

Er du interessert i energieffektivisering? Besøk våre nettsider.