Hopp til hovedinnhold
Solheimstunet trinn 3

Solheimstunet trinn 3

Byggetrinnet AF har oppført på Solheimstunet i Lørenskog kommune består av 56 leiligheter.

Prosjektstatus

  Aug 2018
  Jun 2020

  Om prosjektet

  Solheimstunet ligger sentralt til i Lørenskog. Byggene skiller seg fra de omkringliggende byggene med sin miljøvennlige kebony-kledning. 

  • Kebony

   Miljøvennlig behandlet fasade

  • 7 000 m2

   Areal

  • MNOK 125

   Kontraktsum

  AF Gruppen

  Ragnhilds vei 3, Lørenskog

  Midt i hjertet

  Solheimstunet består av 56 leiligheter fordelt på to bygg. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise. Oppstart i slutten av 2018. Levert juni 2020. Alle leilighetene er bygd med enkel adkomst med heis fra parkeringskjelleren og rett opp til trapperommet til leilighetenes etasje. Leilighetene fra 2-4 etasje har fått romslige og private balkonger og en felles takterrasse. Leiligheter i plan 1 har private markterrasser, mens leiligheter i plan 5 har store, private inntrukne terrasser. 
  Kebonykledningen gir bygget et særpreg, og materialvalget gjentas i håndløperen i trapperommet og på private terrasser i plan 5. I trapperommet har arkitekten lagt vekt på en særegen fargepallett, med rekkverk og postkasser lakkert i gulfarge. 
  Underetasjen består av parkeringskjeller, sportsboder og sykkelparkeringsrom. Den er sammenhengende med de første byggetrinnene på Solheimstunet, og innkjøring til parkeringskjeller for BT3 er via eksisterende innkjøring i Astrids vei og gjennom eksisterende garasje. Utkjøring skjer via nyetablert garasjeport i BT3. 

   

  Håndtering av overvann på tak 

  Som følge av utfordringer med en trang tomt, måtte prosjektteamet finne alternative metoder for håndtering av overvann, da det eksisterende fordrøyningsmagasinet etablert i tidligere byggetrinn ikke hadde tilstrekkelig kapasitet. Sammen med leverandøren Protan falt løsningen på en fordrøyningsløsning på byggenes tak, BlueProof. Løsningen gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, ved at slukene kun slipper gjennom en gitt vannmengde per sekund. Ved store nedbørsmengder vil det da bli stående opptil 10cm vann på takene, som gradvis tappes ned. Takterrassen er løftet opp over takmembranen med perforerte kassetter, og det ligger elvestein på resterende deler av taket.  

  Bygget er oppført med prefabrikkerte hulldekker, stålsøyler og bjelker, samt prefabrikkerte balkonger med skråstag. Enkelte innvendige vegger er også levert som prefabrikkerte betongvegger. Leilighetene er levert med vannbåren gulvvarme i alle gulv, inkludert bad. Badene er prefabrikkerte og levert av Probad.  
  Forbruket av varmtvann og gulvvarme fjernavleses på leilighetsnivå for fordeling av kostnader. 

  Avfallshåndtering 
  Det er etablert søppelsuganlegg som vil driftsettes når den kommunale infrastrukturen er ferdigstilt. Søppelsug er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av undertrykk, og systemet har ulike nedkast for ulike fraksjoner. Søppelsug er et alternativ til den tradisjonelle søppelkassen som må tømmes jevnlig, og reduserer behovet for trafikk over gårdstunet ifm. tømming.  

  Åpen dag for boligkjøperne 
  Det er tilrettelagt for at USBLs boligkjøpere har kunnet foreta tilvalg på en enkel måte sammen med ulike leverandører. Tilvalgsprosessen ble håndtert gjennom den digitale plattformen Inattika. AF Nybygg tilrettela også for visning av leiligheter i byggetiden, slik at boligkjøperne kunne få et inntrykk av sitt nye hjem og ta nødvendige mål i god tid før overtagelse. Dette ble avviklet på kveldstid ved to anledninger etter at leiligheter var ferdig gipset.  

  Som et tiltak for økt kundetilfredshet ble byggherren invitert til å delta på AFs interne kvalitetsbefaringer av ferdige leiligheter. På denne måten fikk AF og byggherre etablert et godt samspill på befaringer i forkant av ferdigbefaringer med boligkjøper.  Alle ferdig- og overtakelsesbefaringer ble gjennomført med både AF og byggherren til stede. 
   
  LEAN ga fart på fremdrift 
  Prosjektet ble gjennomført med bruk av LEAN-virkemidler, både i prosjekterings- og produksjonsfase. Relevante samarbeidspartnerne ble tett involvert gjennom hele byggeprosessen, hvilket ga en forutsigbar prosjektgjennomføring. AF opplever at samarbeidet med underentreprenørene ble både tettere og mer effektivt, hvilket gjenspeilet seg i driften.  
    

  • Foto: Jiri Havran
  • Foto: Jiri Havran
  • Flotte uteområder
  • Foto: Jiri Havran
   Eksempel på en av leilighetene i Solheimstunet.
  • Foto: Jiri Havran
  • Foto: Jiri Havran
  • Foto: Jiri Havran
  • Foto: Jiri Havran
  • Foto: Jiri Havran
  • Foto: Jiri Havran
  AF Nybygg har hatt meget gode oppfølgingsrutiner, og har imponert oss stort på fremdrift. Selv med utfordrende endringsforhold har fremdriften gått planmessig. Det har vært et søkelys på finisharbeider, med under to punkter for hver leilighet. Det er vi meget godt fornøyd med.
  Tom Hellesvik, prosjektsjef i Usbl

  Smidig samhandling

  Kontakt oss

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Boligbygg
  Arkitekt: alt arkitektur as
  Kunde: Usbl Utbygging
  Entrepriseform: Totalentreprise
  Entreprenør: