Hopp til hovedinnhold

Energitiltak på Svalbard lufthavn

AF Energi har gjennomført ti energitiltak på Svalbard lufthavn, som gir reduksjon i både klimautslipp og driftskostnader for Avinor. Energitiltakene innebærer blant annet oppgradering av varmeanlegget og ventilasjon, automatikk, rørisolering og installasjon av energimålere.

Prosjektstatus

   Nov 2020
   Sep 2021

   Om prosjektet

   All strøm og fjernvarme til Longyearbyen produseres fra et kullkraftverk som forsynes med lokalt utvinnet kull. Ettersom det er betraktelig mer effektivt å produsere varme enn elektrisitet med kull, er det både mer miljøvennlig og billigere å varme opp med fjernvarme. Både mtp. klimautslipp og driftskostnader var det viktig for Avinor at tilnærmet all varme leveres fra fjernvarme og at energien som først brukes, brukes effektivt.

   • 5,6 MNOK

    Kontraktsum

   • All varme leveres som fjernvarme

   AF Gruppen

   Et av prosjektets mest omfattende energitiltak var å omgjøre oppvarming og tørking av strøsand i lufthavnas sandlager fra elektrisk- til vannbåren varme. Nytt tilluftsaggregat og vannbårne takstrips ble satt inn, og fjernvarmerør lagt frem til sandlageret. Konvertering til fjernvarme sørget for at energiforbruk tilsvarende 6 husstander er blitt både mer miljøvennlig og kostnadsbesparende.

   To ventilasjonsaggregater med tilhørende utvendige kanaler er skiftet ut. Nytt utvendig ventilasjonsanlegg skal tåle å operere i temperaturer ned mot minus 40 og storm. Samt gi behagelig inneklima i den vinduskledde tårnkabinen når midtnattsola varmer 24 timer i døgnet.

   I prosjektet er det benyttet utelukkende lokale entreprenører. De lokale har vært godt kjent med lufthavna og har kjennskap til hvilke utfordringer arktisk klima gir. Entreprenører med base i Longyearbyen har også gjort at strenge reiserestriksjon pga. korona har påvirket prosjektet minimalt.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Rehabilitering og energieffektivisering
   Kunde: Avinor
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: