Hopp til hovedinnhold
Lærling i AF
AF Gruppen

Ønsket seg praktisk og fysisk arbeid

Å dimensjonere en vei handler blant annet om å velge materialer og lagtykkelser som gjør at veien tåler trafikale og klimatiske påkjenninger under hele veiens levetid. Jenny Moland er lærling i Vei- og anleggsfaget og jobber på et av AF Gruppens største samferdselsprosjekter hvor det skal bygges ny firefelts motorvei fra Kristiansand til Mandal. Når bilistene i 2023 kjører langs E39 på fersk asfalt, så er det lagt ned mange timers arbeid for å legge rør og fyllmasser riktig slik at veien blir robust og det ikke oppstår problemer.   

-          Jeg gjør mye av det det usynlige arbeidet, det du bare ser toppen av når du kjører på den ferdige veien, forteller Jenny.

Oppvokst i traktor

Akkurat nå jobber hun ved Monan-krysset hvor det legges overvannsrør og settes opp fundamenter for belysning. Jenny jobber i team sammen med to andre erfarne grunnarbeidere. De har også med seg kollegaer med gravemaskiner som de dirigerer og passer på at de alltid har i arbeid. Jenny håndterer også selv ulike maskiner på prosjektet, som oftest hjulmaskinen og de mindre beltegraverne, men kjører også større maskiner.   

Jenny er lærling på E39

 

-          Jeg pleier å si at jeg er oppvokst i en traktor, sier Jenny og forteller at faren monterte barnesetet i traktoren da hun var liten.

På gården Moland i Agder driver familien med melkeproduksjon og har slaktedyr. Da hun skulle ta utdanningsvalg var hun opptatt av å velge noe som var praktisk og startet på bygg og anleggsteknikk på Byrmo vgs i Lyngdal kommune. I vg2 gikk hun over til anleggsteknikk.

-          Skolen hadde en helt ny anleggsteknikklinje med dyktige lærere som hadde mye praksis. Her var det godt klassemiljø med 12 elever.   

Jenny hadde hørt om AF av en venn som fortalte at arbeidsmiljøet der var godt, og i juni 2021 begynte hun som lærling på prosjektet E39 Kristiansand vest til Mandal. Hun var innstilt skiftordning, men var heldig å bli plassert på et Sørlandsprosjekt med bare en times reise, og kan derfor reise hjem i helgene.

Lærling i AF, Jenny Moland

Vurderte hjernekirurgi, men ville raskt i arbeid

I AF Bygg Østfold er Alexandra Stensland Myhre på sitt andre år som tømrerlærling. På ungdomskolen var de en stor venninnegjeng i klassen. Åtte av dem søkte seg til Helse og oppvekst og planla å gå videre på sykepleierstudiene sammen. Alexandra hadde også lyst til å gjøre noe praktisk og fysisk, men ville sjekke ut flere retninger.

-          Jeg hadde ganske gode karakterer, jeg kunne komme inn på det jeg ville og vurderte å søke medisin for å bli hjernekirurg. Men det ville jo til sammen blitt 15 års skolegang. Jeg hadde veldig lyst til å komme i arbeid og ikke bruke så mange år av livet mitt på å studere for så å starte på bunnen og jobbe meg oppover.

Hun skjønte at yrkesfag hadde mange muligheter.

-          Det sto egentlig ganske lenge mellom bilmekaniker og tømrer. Men så valgte jeg tømrer for jeg synes det virket mer spennende. Jeg valgte et annerledes byggløp, det heter TAF hvor jeg både får fagbrev og studiespesialisering på fire år.

Alexandra - Tømrerlærling YSK/TAF

Da Alexandra startet på bygg og anlegg var hun alene i en ren gutteklasse. I tredje og fjerde klasse har det kommet to jenter til. Hun mener det er bra både for arbeidsmiljøet og klassemiljøet og få inn flere jenter og har aldri opplevd det å jobbe i et mannsdominert miljø som noe negativt.  

Alexandra synes arbeidet er langt mer variert enn hun så for seg.  

-          Jeg hadde nok ikke sett for meg at jeg skulle være tømrer i en så stor bedrift. Jeg så mer for meg husbygging og at jeg kanskje skulle bygge terrasse for et gammelt ektepar. Når jeg kom inn i AF skjønte jeg at jeg skulle jobbe på store bygg. Det er spennende med veldig mye forskjellig arbeid.  

 

Lærling i AF

Fagprøve og fremtidsutsikter

Studiet Vei- og anleggsfaget tar fire år, først to år skole og deretter to år som lærling i en bedrift. Om ett år skal Jenny ta fagprøven. En fagprøve kan bestå av å beregne kotehøyder, sette opp laser, rette av i grøft, tilrettelegge løsninger for overvann og ikke minst tilbakefylle riktig, en omfattende prosess som må følge forskrifter og byggherrekrav med påfyll av singel, støttefyllinger som komprimeres, stedlige masser og en ekstra kontroll med kamerakjøring av rørene når arbeidet er utført. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev og yrkestittelen Vei- og anleggsarbeider.

Fristen for å søke videregående utdanning er 1. mars og både Jenny og Alexandra håper flere jenter tør å velge utradisjonelt. Alexandra har også flere tips til elever som ønsker lærlingplass.

-          Ikke vent på at bedriftene skal komme til deg. Ring rundt, ikke være redd, ta initiativ og vær litt på. Viktig å stille spørsmål, de som har ansvar for lærlinger liker at du spør og viser interesse for yrket. 

Allerede til sommeren skal Alexandra ta fagprøven. Og med fagbrev er det mange muligheter for utvikling både i AF og videre studier.

-          På sikt vil jeg kanskje ta en videreutdannelse, sier Alexandra som ikke er fremmed for byggingeniør eller arkitektstudier en gang i fremtiden.