Hopp til hovedinnhold
Energi

Banebrytende energiprosjekt på Ulven

Datasentre er i dag ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og tre prosent av strømforbruket. På Ulven har AF Energi produsert og bygget en energisentral som omgjør spillvarme fra datasenteret til fjernvarme. Dette er varme som vanligvis går tapt til omgivelsene, fordi den ikke blir brukt i energiproduksjon. Det er Celsio og Stack AS som har samarbeidet om det banebrytende prosjektet.

- Ulven energisentral er et svært fremtidsrettet og nyskapende prosjekt som vi er stolte av å ha bidratt til. Å utnytte utradisjonelle energikilder til å skape bedre løsninger er fremtiden, og vi håper dette er den første av mange energisentraler som leveres i årene fremover, sier Kristoffer Abrahamsen, direktør i AF Energi.

Bygningsmessige og tekniske løsninger av Ulven Energisentral er blitt løst i et tett samarbeid mellom konsulentteamet og utførende under AF Energis ansvar.

Unik løsning

Sentralen leverer fjernvarmeproduksjon tilsvarende energibehovet til ca. 5000 Oslo-leiligheter. I tillegg til å benytte spillvarmen fra datasenteret til å produsere varme til Oslo, leveres det også kjøling til datasenteret Stack. Inn på sentralen mates fjernvarme fra Celsio med temperatur 55°C, som igjen kommer ut av energisentralen med en temperatur på 85°C. 

Kjølevann fra Stack skal senkes med seks grader og gå ut av energisentralen med en temperatur på 10°C.

Bygger raskere og med bedre kvalitet

Energisentralen på Ulven er unik på flere måter. Ikke bare utnyttes overskuddsvarme som ellers ville gått tapt til å skape ny, fornybar energi, men også byggemetoden skiller seg ut. Sentralen er nemlig i stor grad prefabrikkert i Litauen.

- Ikke bare blir byggetiden i prosjektet kortet ned vesentlig på denne måten, men kvaliteten øker og vi oppnår også store driftsfordeler ved å optimalisere sentralen på forhånd – som igjen sparer både AF og kunden for mye tid. Også i et sikkerhetsperspektiv gir dette gevinster, for vi vet at denne måten å jobbe på bedrer HMS i prosjektet, forklarer Peter Tungard, som har vært prosjektleder for AF Energi.

Energisentralen gjør Oslo grønnere

Selve råbygget til energisentralen ble satt opp i løpet av en helg i fjor sommer. Nå inviterer fasadene til å både lære om energisentralen og biologisk mangfold.

Ulven-området er under transformasjon og fortettes med både boliger og kontorbygg. For å gi nysgjerrige et innblikk i hvordan bygningen fungerer er det satt inn tre vinduer i forskjellig høyde fra gaten. I tillegg er bygget dekket med en vegetasjonsfasade som med sine 130 plantearter vil bli den mest artsrike veggen i Skandinavia med blomstring i rundt ni måneder av året.