Hopp til hovedinnhold

Endringer.no gjør prosjekthverdagen enklere

– Jeg opplever at det aldri har vært enklere å kommunisere med våre underentreprenører.

Det sier Fredrik Ellingsen, prosjektøkonom i AF Bygg Østfold. Han har tatt i bruk Endringer.no og er veldig fornøyd med systemet.

– Løsningen ivaretar all historikk knyttet til en endring, slik at alle involverte parter har en felles forståelse av saken. Dette gjør både selve endringshåndteringen enklere, og legger til rette for raskere beslutningsveier, forteller Ellingsen.

En endring kan være at entreprenør og byggherre blir enige om å bruke en annen type materiale, som for eksempel en annen type vinduer, enn det som står i kontrakten.

Bort fra e-post

Vanligvis sendes endringsmeldinger mellom byggherre, entreprenør og underentreprenør på e-post og følges opp i Excel.

– Selv om e-post og regneark er fleksible verktøy, har de for eksempel ikke funksjonalitet for verifisering av dataene som blir lagt inn og tatt ut. Det kan være vanskelig å få den totale oversikten, og det kan potensielt medføre store konsekvenser ved å overse noe eller ikke håndtere endringene i tide, forteller Carla Kielland, forretningsutvikler i Innovasjon & Digital i AF Gruppen.

Endringer.no er et mer robust system, som legger til rette for en enklere måte å jobbe på for alle involverte parter.

Endringer.no gjør prosjekthverdagen enklere

Både entreprenør, byggherre, rådgiver, underentreprenører og leverandører kan inviteres inn i Endringer.no, slik at alle kan jobbe samme sted. Dette legger til rette for enkel kommunikasjon på tvers i et prosjekt, og sikrer at all informasjon blir strukturert.

Ikke bare gjør løsningen prosjekthverdagen enklere, men dokumenthåndtering og datasikkerhet blir også ivaretatt. I tillegg vil det på sikt bygges opp en erfaringsbank hos selskapene som bruker Endringer.no, slik at brukere kan lære av gamle saker som er håndtert.

Viktig bidrag til økonomioppfølgingen

I Endringer.no samles all informasjon om en sak på ett sted. Eventuelle kostnadskonsekvenser blir loggført for hver endring og akkumulert opp på prosjektnivå.. Dette bidrar til å gjøre økonomioppfølgingen enklere, både på prosjektnivå og på enhetsnivå.

– Dette er et viktig bidrag til å nå målene våre om 7% margin og terningkast 5 i leverandørtilfredshet. For å få til dette må vi lykkes med endringshåndtering i prosjektene våre, sier Ragnar Furru, innkjøpsdirektør i AF.

Brukervennlighet i fokus

Endringer.no er utviklet internt i AF Gruppen, i avdelingen Innovasjon & Digital. Avdelingens hovedoppgave er å støtte opp under innovasjons- og digitaliseringsinitiativ hos enhetene. Derfor er løsningen utviklet i samarbeid med prosjektene.

– Det skal være enkelt å bruke Endringer.no, og vi har jobbet sammen med prosjektene om hva som skal inngå i løsningen. Det er jo de som best vet hva de trenger, og hva som må til for at løsningen gjør hverdagen deres litt enklere, sier Kielland.

Fordelene med dette har blant andre Bo Christian Trollsås, prosjektleder i AF Byggfornyelse, merket.

– Det er kort vei fra idé til forbedring på grunn av den tette oppfølgningen fra Innovasjon & Digital. Vi får god oversikt over alle fag, og mulighet til å se korrespondanse i varsler, krav, endringer og prisforespørsler. Det er en stor fordel å kunne revidere saker raskt og enkelt, uten word-, excel-, pdf-, og signaturhåndteringer.

Løsningen er tilgjengelig for alle, også eksterne aktører. Ta kontakt med Carla Kielland (carla.kielland@afgruppen.no) for en uforpliktende prat om hvordan ditt prosjekt kan komme i gang med Endringer.no.