Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Sørger for at Oslo går på skinner

Nødvendig modernisering

Verkstedet på Ryen er Sporveiens hovedanlegg for vask, vedlikehold og reparasjon av t-banetog. Her bygger AF Anlegg blant annet fire nye ettersynsspor, et nytt driftssenter, nytt kontorbygg og nytt lakkbygg. Varmesentralen skal også bygges om. Kontraktssummen er 250 millioner kroner. 

Basen på Grefsen huser verksted og stall for de fleste av hovedstadens trikker. Her skifter mannskap fra AF Anlegg ut skinner, sporveksler og kjøreledninger. I tillegg gjennomføres omfattende oppgradering og modernisering av bygningene. 

Felles for prosjektene er at verkstedene er i full drift mens anleggsarbeidet går sin gang. Videre er prosjektene fossilfrie byggeplasser. Det innebærer krav om høy andel av resirkulert stål og bruk av miljøvennlige materialer med lave utslipp som lavkarbonbetong.  

Stor CO2-gevinst

Det å drifte prosjektene som fossilfrie anlegg betyr i praksis at anleggsmaskiner og kjøretøy samt utstyr som vibroplater, lifter og kompressorer er elektriske eller kjører på biodrivstoff. Vareleverandører som tilbyr fossilfri varetransport, blir prioritert. 

– Den fungerer overraskende bra, sier maskinfører Odd Inge Danielsen Rygh om den elektriske hjullasteren han kjører på anlegget. 

På Grefsen var AF i samarbeid med Sporveien først ut med å teste K. Bulls nye elektriske betongpumpe, og på Ryen valgte Sporveien å innløse en tilbudt opsjon på å kjøre massetransporten på biodrivstoff i stedet for anleggsdiesel. 

Hittil har prosjektet på Ryen redusert cirka 120 tonn CO2-ekvivalenter, hvorav halvparten tillegges massetransporten. 

– Det er moro å jobbe med en byggherre som både er villig til å teste og betale for fremtidens løsninger, sier Pia Kruse, leder ytre miljø. 

Mange fag er involvert

Mellom 120 og 150 personer er engasjert i anlegget på Ryen. Kompliserte rivearbeider inngår i kontrakten. Det gamle kontorbygget som skulle rives lå vegg i vegg med verkstedet som skulle bevares. Mens store konstruksjoner med veldig mye asbest ble revet og sanert, jobbet folk bokstavelig talt på den andre siden av veggen. 

Anleggsområdet er dessuten fullt av kabler og styringssystemer for t-banen. Ett uhell kan lamme hele t-banetrafikken. Fundamentering med stålkjernepeler måtte gjøres med stor presisjon like ved høyspentkabler. 

– Bakgrunnen for prosjektet er at togsettene skal ha hovedrevisjon, eller service, som starter i 2021. Før denne revisjonen kan skje, må nye ettersynsspor på plass, forklarer prosjektleder Ståle Tøften. 

– Det spesielle med dette prosjektet er at det inneholder de fleste fagkategorier innen bygg, anlegg og rehabilitering. Det er ikke et rent anleggsprosjekt. Det er blant annet store, kompliserte tekniske entrepriser hvor nye systemer skal kobles og integreres mot eksisterende systemer, fortsetter Tøften. 

Puslespill

Også på Grefsen base er det nok å holde rede på for Espen Nygaard. Han tok over som prosjektleder sommeren 2020. Mer enn 100 underentreprenører er i sving på prosjektet. 

– Det er litt av et puslespill, sier Espen. 

– Samtidig er det en morsom utfordring, legger han til. 

Espen Nygaard og anleggsleder Hilde W. Flaen viser rundt i Sporveiens verksted og vognhall på Grefsen i Oslo. Bygget er fra 1950-tallet og ser ikke så imponerende ut fra utsiden. På innsiden er det imidlertid overraskende stort.  

Bygget rommer både parkeringsplass for trikkene, verksted og vaskehall. Her parkeres nærmere 50 trikker hver natt. Hvert kjøretøy vaskes, repareres og klargjøres til dagen etter. 

Gjør klart for nye trikker

Samtidig som vognhallen har vært i full drift, har mannskap fra AF Anlegg og en rekke underentreprenører skiftet 21 sporveksler, 2600 meter kjøreledning, 1100 meter skinner og montert omkring 300 tonn nye stålkonstruksjoner. I tillegg er det bygget en helt ny mottakshall for de nye trikkene.  

Administrasjonsbygget har gjennomgått en omfattende oppgradering, og det er lagt 16.000 kvadratmeter ny takpapp. Arbeidene har en kontraktssum på 180 millioner kroner. 

I sommer har oppgradering av trikkesporene i Grefsenveien ført til en ekstra utfordring på anlegget. Alle trikkene som vanligvis snur på Kjelsås, måtte nemlig kjøre innom vognhallen på Grefsen for å vende. Da kom det en trikk hvert tredje minutt. 

Den omfattende jobben er nødvendig for at Sporveien skal kunne ta imot de 87 nye trikkene som er bestilt. Alle de gamle trikkene skal skiftes ut. De nye trikkene er litt lengre enn de gamle, og derfor har det vært nødvendig å bygge om verkstedsporene. De to første nye trikkene kommer til byen høsten 2020. 

Lite tradisjonell anleggsvirksomhet

HMS og sikkerhet har et stort fokus under arbeidet. Med 750 volt likestrøm og 400 ampere i kjøreledningene, er det avgjørende å ha kontroll på at strømmen er skrudd av under arbeid i høyden. I vognhallen passer egne sikkerhetsvakter på at ingen kommer i nærheten av kontaktledninger med spenning. 

– Det er egentlig ganske lite tradisjonell anleggsvirksomhet og veldig mye tekniske installasjoner. Vi har vært innom nesten alle fag i prosjektet, sier Hilde W. Flaen.  

Noe anleggsvirksomhet har det imidlertid blitt. 

– Vi har spuntet, slått ned 20 peler og støpt mer enn 1500 kubikkmeter betong, forteller hun.