Hopp til hovedinnhold

Rehabilitering av "Botsen"

Taket på Oslo fengsel, avdeling A, bedre kjent som «Botsen» blir satt tilbake til opprinnelig stand.

Prosjektstatus

   Dec 2018
   Dec 2020

   Fredet bygg

   "Botsen" er et forskriftsfredet bygg som innebærer at alle arbeider som utføres skal gjøres etter antikvariske prinsipper i tett dialog med Statsbygg, Riksantikvaren og Byantikvaren. en antikvariske rehabiliteringen på Oslo fengsel er en totalentreprise m/samspill fase 1 hvor Thorendahl er totalentreprenør. Prosjektet omfatter omlegging av 5400 m2 tak og repussing av gesims med kalkpuss.

   • 5400

    Kvm2

   Første norske fengsel

   Botsfengselet, opprinnelig Bodsfængslet eller «Bodsen» i slang, er et tidligere landsfengsel på Grønland i Oslo og senere en del av Oslo fengsel.

   Fengselet ble oppført mellom 1844 og 1851 etter tegninger av arkitekt H.E. Schirmer. Fengselskirken kom i 1887, med Jacob Wilhelm Nordan som arkitekt. Botsfengselet var det første norske fengselet bygget etter «Philadelphia-systemet», der fangene ble strengt isolert for at de skulle kunne angre sine forbrytelser og ikke bli utsatt for negativ påvirkning fra andre og mer forherdede fanger. Overvåkningen ble underlettet ved panoptisk arkitektonisk utforming av cellefløyene. Byggingen var et resultat av arbeidet til Straffelovskommisjonen av 1837, som også sørget for en ny og moderne erstatning for Christian Vs Norske Lov. Kommisjonen foreslo 7 lignende fengsler rundt i landet, men bare Botsfengselet i Oslo ble bygget.

   Fengselet ble utvidet på 1900-tallet og hadde på det meste 223 innsatte. Botsfengselet ble nedlagt som institusjon og erstattet av Ullersmo landsfengsel i 1970. Fengselet ble en del av Oslo Kretsfengsel 1975.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Rehabilitering
   Kunde: Statsbygg