Hopp til hovedinnhold

Energisparekontrakt (EPC) i Finnmark

AF Energi ble tildelt EPC-kontrakt i Finnmark for å planlegge og gjennomføre energieffektiviseringstiltak.

Prosjektstatus

  Aug 2017
  Oct 2021

  Om prosjektet

  Finnmark Fylkeskommune har inngått en avtale om EPC med AF Energi, for bygningsmassen på ca 90.000 kvm garanterer AF Energi for en energireduksjon på 34%.

  • 39,8 MNOK

   Kontraktssum

  • 34%

   Energireduksjon samlet for valgt portefølje

  AF Gruppen

  Finnmark

  Spredt bygningmasse

  Finnmark fylkeskommune er det største fylket i Norge og det er god geografisk spredning mellom byggene det skal gjennomføres tiltak på. Fra Kirkenes, den lokasjonen som er lengst øst, til Alta som er lengst vest er det ca. 460 km i bil. I hele prosjektetet er inkludert 16 bygg.

  Tiltakene som utføres er blant annet:

  • Varmepumper som henter energi fra energibrønner
  • Skifte av belysning til energieffektive LED-lamper
  • Isolering av rørkomponenter
  • Utskiftning av vinduer
  • Optimalisering av energiflyt i ventilasjon og varmeanlegg
  • Utskiftning av ventilasjonsanlegg

  De 80 tiltakene som er valgt vil bli gjennomført i en periode på litt over ett år og oppfølgningsfasen starter i løpet av høsten 2019. Da vil det bli fulgt opp at AF Energi  leverer på garantien om 34% energireduksjon.

  Om EPC-kontrakt

  Entreprenøren står for hele prosjekt-, gjennomførings- og oppfølgningsprosessen og garanterer besparelse og lønnsomhet. Formålet med en EPC-kontrakt er å oppnå en vesentlig, langsiktig og kostnadseffektiv reduksjon av energibruk og energikostnader i bygningsmassen. I arbeidet med dette skal det ikke gå på bekostning av inneklima, føre til økt klimagassutslipp eller få andre negative miljøkonsekvenser.

  I en EPC-kontrakt er det en sparegaranti på  90% av verdiene og ved mangel på oppfyllelse av dette skal energientreprenøren dekke deler av underprestasjonen. Ved oppfyllelse av beregnet verdier + 10% så deles besparelsene mellom energientreprenør og oppdragsgiver.

  • I gartneriet på Tana VGS skal det monteres en varmepumpe
  • På Fylkesbiblioteket i Vadsø er belysningen byttet med mer energieffektive LED-lamper
  • Brønnboring i Vardø

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Rehabilitering og energieffektivisering
  Kunde: Finnmark Fylkeskommune
  Entrepriseform: Totalentreprise
  Entreprenør: